Westerkwartier in de bres tegen armoede

Meer inwoners gemeente Westerkwartier in aanmerking voor energietoeslag

WESTERKWARTIER – Zo goed als alle politieke partijen van het Westerkwartier vroegen het college tijdens de raadsvergadering extra aandacht te hebben voor de gevolgen van de stijgende energieprijzen en daling van de koopkracht. Middels een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ wilden zij aanstippen hoe belangrijk zij dit onderwerp vinden. ‘Laten we extra ons best doen de huidige harde werkelijkheid te verzachten. Want zonder zachtheid is deze maar wreed’, leidde Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks) de motie in. Hij stipte situaties aan zoals die van de bakkers die noodgedwongen de deuren moeten sluiten of sportverenigingen die maar met moeite kunnen voortbestaan.

De motie verzoekt het College onder andere na te gaan wat zij extra kan doen om de koopkracht op peil te houden, faillissementen of gedwongen afsluiting van gas te voorkomen en de continuïteit van onder andere midden- en kleinbedrijf, musea en dorpshuizen te waarborgen. De motie werd opgesteld door VZ, Sterk Westerkwartier, GroenLinks, PvdA en D66. VVD wilde de motie niet steunen omdat zij eerst willen afwachten wat er landelijk op Prinsjesdag bekend wordt gemaakt. Ook vond de partij dat al lopende projecten zoals het armoedepact eerst geëvalueerd moeten worden. Na een toezegging van het college om het onderwerp (energie)armoede hoog op de agenda te houden, zag de partij helemaal geen nut in steun. Het CDA twijfelde ook om deze reden, maar stemde uiteindelijk voor gezien de urgentie en de gezamenlijkheid dit het uitstraalt. ‘Deze motie is eigenlijk overbodig, stelde Geertje Veenstra. ‘Als raad en college hebben we sowieso het beste met de inwoners voor.’ Ze wilde als raad in gesprek gaan met de partijen die ‘met de poten in de klei staan’, een voorstel wat wethouder Marjan Sijperda later beloofde snel te regelen.

Nieuwe steun

Wethouder Marjan Sijperda bedankte de partijen voor de motie. ‘Het is heel belangrijk dat we dit goed oppakken. Ik ben blij dat u ziet wat er in de samenleving gebeurt.’ Zij kondigde nieuwe steunmaatregelen aan. “We willen dat de energietoeslag bij die huishoudens terecht komt die dat nodig hebben. Onze ervaring is dat dit met een toets op vermogen onvoldoende lukt. Daarom kijken wij niet meer naar het vermogen. We kijken alleen naar de hoogte van het inkomen. Hierdoor hopen we iedereen te bereiken die dat nodig heeft.” De gemeente kijkt niet meer naar het vermogen van de aanvragers. Hierdoor komen meer huishoudens in aanmerking voor de toeslag. Ook verhoogt de gemeente de toeslag van € 800,- per huishouden naar € 1.300,-. Inwoners die een uitkering of eerder energietoeslag hebben ontvangen, hoeven niks te doen. Ook niet als de eerdere aanvraag is afgewezen vanwege vermogen. Betreffende inwoners krijgen hierover automatisch bericht.