Westerkwartierders ontvangen koninklijke onderscheiding van burgemeester Ard van der Tuuk

WESTERKWARTIER – Elk jaar vindt vlak voor Koningsdag de zogenoemde lintjesregen plaats. Op deze dag ontvangen inwoners, die een bijzondere verdienste hebben verricht voor de samenleving, een koninklijke onderscheiding. Normaal gesproken gebeurt dat op een centrale locatie, maar in verband met de maatregelen rondom het coronavirus werden de gedecoreerden ditmaal in hun eigen tuin of bij de voordeur geïnformeerd dat zij zijn benoemd in de Orde van Oranje-Nassau.

Maandagochtend om 09:15 uur bracht Van der Tuuk allereerst een bezoek aan mevrouw Dieuwerke Ida (Dida) Noordhof (67) uit Grootegast, die vanwege haar verdiensten is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Meer dan twintig jaar is ze vrijwilliger geweest bij het Nederlands Bijbel Genootschap. Hier zorgde ze voor de ledenwerving, het innen van donaties en promotieactiviteiten. Tussen 1995 en 2006 was ze tevens secretaris van Harmoniumvereniging Nederland (HVN). In 1998 begon Noordhof met vrijwilligerswerk bij de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), waar ze tevens lid was van de excursie- en activiteitencommissie. Deze werkzaamheden vervult ze op dit moment nog steeds. Op dit moment is ze ook nog altijd secretaris van de Stichting Hinszorgel in Leens, de Orgelcommissie Petruskerk Leens en de Stichting tot behoud van het Arp Schnitger Orgel te Mensingeweer. Deze werkzaamheden vervult ze al sinds 1998.

Na het bezoek aan mevrouw Noordhof vervolgde Van der Tuuk zijn weg richting Oldekerk, waar hij mevrouw Berendiena (Diny) Winter (76) benoemde tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tussen 1975 en 2015 was zij plaatselijk collectant voor diverse goede doelen, waaronder KWF, de Nierstichting, het Longfonds, MaagLeverDarm en de Hartstichting. Daarnaast speelde ze vijftig jaar lang bugel bij CMV DINDUA Oldekerk, waar ze ook ruim dertig jaar bestuurslid was. Ze stond altijd klaar om te ondersteunen bij optredens, evenementen en andere activiteiten. Tussen 2011 en 2020 was mevrouw Winter vrijwilliger bij Zonnehuisgroep Noord, waar ze zorgde voor koffie en thee. Hier hielp ze eveneens bij extra activiteiten, zoals bingo, klassieke concerten en markten. Op dit moment is Winter nog actief als vrijwilliger bij de Protestantste Kerk Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil. Daarnaast is ze hier ook pastoraal medewerker en vaste chauffeur voor het jaarlijkse ouderenuitje. Dit doet ze sinds 1981.

Vanuit Oldekerk reed de burgervader door naar Zuidhorn, waar hij de heer Gerrit Werksma (69) benoemde tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tussen 2002 en 2020 was hij vrijwilliger bij de Stichting beheer kantine sporthal Quick Silver S. Hier had hij diverse rollen. Zo was hij bestuurslid, deed hij de administratie, draaide hij bardiensten en maakte hij schoon. Sinds 1974 is Werksma tevens vrijwilliger bij de voetbalvereniging Zuidhorn. Hier heeft hij eveneens diverse functies, zoals (jeugd)leider en scheidsrechter. De onderscheiding voor de heer Werksma was aangevraagd voor een bijzondere gelegenheid die op een ander moment had moeten plaatsvinden; in verband met onzekerheid over een uitreikingsdatum als gevolg van de corona-maatregelen werd deze onderscheiding ook afgelopen maandag uitgereikt.

In Oldehove benoemde Van der Tuuk vervolgens mevrouw Jantje Martje (Jannie) Doornbos (77) uit Oldehove tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tussen 1998 en 2017 verzorgde ze haar buurvrouw als mantelzorger. In 2000 werd de vrijwilliger en bestuurslid bij Dorpsbelangen Oldehove / Dorpshuis Humsterland, waar ze sindsdien bijdraagt aan vele activiteiten binnen het dorp, zoals de Avondvierdaagse, Vrouwen van Nu en diverse workshops rondom kunst en koken. Ook is Doornbos sinds 1993 vrijwilliger bij Stichting Recreatieoord Electra, waar ze zich bezighoudt met het beheer en voortbestaan van het zwembad. Daarnaast is ze sinds 1979 vrijwilliger bij het Rode Kruis Nederland, waar Doornbos zorgt voor collectanten en collectes. Ook help ze bij evenementen van de organisatie. Tot slot helpt mevrouw sinds 2010 bij hondenopvang en doneert ze de opbrengsten aan Stichting Hulphond. Doornbos laat voor diverse mensen honden uit tussen de middag en in vakantieperiodes en dient regelmatig als logeeradres voor honden. Alles wat ze hiervoor krijgt schenkt ze aan de Stichting Hulphond.

Vanuit Oldehove vertrok Van der Tuuk naar Ezinge, waar hij mevrouw Hendrikje (Henny) Oosterhoff-de Vries (66) benoemde tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tussen 1975 en 1979 was ze vrijwilliger bij ARJOS Drenthe, de jongerenorganisatie van de Anti Revolutionaire Partij. Daarnaast was ze tussen 1993 en 2001 acht jaar lang bestuurslid van de Christelijke Basisschool ‘De Springplank’ in Ezinge. Hierbij werkte ze mee aan de organisatie van het 125-jarig jubileum van de school en heeft ze actief meegewerkt aan het schrijven van een herinneringsboek. Tussen 2009 en 2019 vervulde Oosterhoff-de Vries diverse functies bij het CDA in Winsum. Zo was ze bestuurslid en secretaris van de CDA Kiesvereniging afdeling Winsum en was ze steunfractielid, secretaris en notulist van de CDA-fractie gemeente Winsum. De taken van fractie-assistent vervulde ze van 2015 tot 2019. Momenteel is mevrouw nog altijd vrijwilliger van de Protestantse Gemeente Ezinge (voorheen Gereformeerde Kerk van Ezinge). Hier vervult ze diverse functies sinds 1995.

Tot slot ging de burgemeester langs in Grijpskerk, waar hij mevrouw Hiltje Jantje (Hilly) Holtrop benoemde tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Holtrop is vrijwilliger opstart van het Alzheimercafé in Grijpskerk en is tevens oprichtster van het Popkoor Hadewijn. Tussen 2001 en 2008 was ze medeorganisator van het voorbereidingsgroep Sociaal Cultureel Centrum Kerkplein 6, waarna ze in 2008 ook nog activiteiten organiseerde. Tussen 2015 en 2019 was Holtrop vervolgens vrijwilliger voor Dorpscoördinatie Grijpskerk. Momenteel is mevrouw Holtrop nog actief bij de Bier & Wijnclub Grijpskerk (sinds 2014), is ze sinds 2014 organisator van de Huiskamerkunst Grijpskerk en is ze sinds 2016 voorzitter van de Bridgeclub Zuidhorn en organisator Bridgeclub De Wierde Grijpskerk. Tot slot is mevrouw sinds 2014 secretaris, contactpersoon en coördinator van het Multifunctioneel Centrum Grijpskerk.