Wethouder Elly Pastoor opent nieuwe locatie Peuteropvang Westerkwartier

GRIJPSKERK – Op woensdag 28 augustus heeft wethouder Elly Pastoor de nieuwe locatie van peuteropvang Ukkepuk bij cbs de borgstee in Grijpskerk geopend. Voorheen was dit het Peuterpleintje aan het Kerkplein. De gemeente is blij met deze nieuwe peuteropvanglocatie en vindt het belangrijk dat peuters gebruik maken van de peuteropvang omdat dit een goede voorbereiding op de basisschool is.

Peuters kunnen vanaf twee jaar naar de peuteropvang in het Westerkwartier (voorheen peuterspeelzaal). “Bij de peuteropvang kunnen peuters tussen de 2 en 4 jaar, twee dagdelen van drie uur per week komen spelen”, vertelt wethouder Pastoor. “Kinderen krijgen een speels en leerzaam programma aangeboden met een aantal vaste activiteiten. Daarnaast krijgen ze contact met andere kinderen. Kinderen leren van elkaar en praten met elkaar. Daardoor gaan ze beter luisteren en spreken. Die taalkennis komt goed van pas als ze naar de basisschool gaan”. Binnen de gemeente Westerkwartier zijn 23 peuteropvanglocaties in diverse dorpen. 

Aan de peuteropvang is een ouderbijdrage verbonden. Ouders met een minimuminkomen (maximaal 120 % van de geldende bijstandsnorm) kunnen een financiële tegemoetkoming van de gemeente krijgen. Hiervoor kan men contact opnemen met de gemeente via tel. nr. 140594. Meer informatie over de locaties en de tegemoetkoming is te vinden op www.westerkwartier.nl