Wethouder Van der Zwan ontvangt stoeptegel van Platform Toegankelijk Westerkwartier

LEEK/WESTERKWARTIER – Op maandag 4 oktober ontving wethouder Pieter van der Zwan op de locatie hoek Tolberterstraat – De Dam in Leek een stoeptegel met het opschrift HOUD DE LIJN VRIJ van het Platform Toegankelijk Westerkwartier. Het is de bedoeling dat de gemeente deze tegel plaatst bij één van de geleide lijnen die in de trottoirs zijn aangebracht om mensen met een visuele beperking te helpen om de weg te vinden door de bebouwde kom, bij stations en bushaltes. Te vaak zijn deze geleide lijnen geblokkeerd door winkeluitstallingen, geparkeerde auto’s, fietsen of andere zaken.

De wethouder ontving deze stoeptegel in het kader van de Week van de Toegankelijkheid, die duurt van 4 tot en met 8 oktober. Tijdens deze week werd extra aandacht besteed aan de toegankelijkheid van onze samenleving voor mensen met een beperking. Binnen de gemeente Westerkwartier adviseert het Platform Toegankelijk Westerkwartier het College van B&W over alle aspecten van toegankelijkheid. Met het overhandigen van deze tegel aan de wethouder wil het Platform het belang van Toegankelijkheid benadrukken.