Wethouders en Sociaal Werk De Schans in gesprek met inwoners

ZUIDHORN – Afgelopen donderdagavond maakten wethouders Elly Pastoor en Bert Nederveen samen met buurtwerker Freddy Plat en buurtmaatschappelijk werker Willie Elsinga van Sociaal Werk De Schans een rondje door Zuidhorn. Tussen 18.30 en 20.00 uur gingen ze in gesprek met een aantal mantelzorgers en jongeren om te zien hoe het met hen gaat in deze coronatijd.

Elsinga en wethouder Nederveen bezochten een aantal mantelzorgers en leden van de werkgroep mantelzorg Zuidhorn. Mantelzorgers deelden hun verhalen met Elsinga en de wethouder. Indrukwekkende en emotionele verhalen over intensieve zorg, verantwoordelijkheid, druk en vermoeidheid. Veel mantelzorgers zorgen 24 uur per dag voor een familielid of een buurtgenoot. Wethouder Nederveen: “Ik vind het fijn persoonlijk van de mantelzorgers in het Westerkwartier te horen hoe het met hen gaat en hoe zij zich redden in deze bijzondere tijd. Het is belangrijk aandacht te hebben voor onze mantelzorgers”.


Wethouder Pastoor ging op pad met buurtwerker Plat. Samen bezochten zij een aantal jeugdgroepen en hangplekken van jongeren in Zuidhorn. De wethouder ging met de jongeren in gesprek over allerlei thema’s zoals studie, vrijetijdsbesteding, middelengebruik maar bovenal over hoe het is om op te groeien als jongere in Zuidhorn en in het Westerkwartier. Daarnaast kreeg de wethouder in vogelvlucht een inkijkje in de dynamische leef- en werkwereld van de buurtwerkers Jeugd. Wethouder Pastoor: “Ik ben onder de indruk van de relatie die de buurtwerkers hebben met de jongeren. Daarnaast vind ik het geweldig om te zien hoe zij zich samen met de jongeren, ouders/verzorgers, inwoners en netwerkpartners inspannen om er voor te zorgen dat iedereen veilig en met plezier kan opgroeien in de gemeente Westerkwartier”.