Wetterskip Fryslân zet ideeën over uitbaggeren Doezumertocht uiteen

ZUIDHORN/DOEZUM – Vorige week was in de vergaderzaal van het gemeentehuis Zuidhorn een informatieavond over de voorgenomen plannen om de Doezumertocht na 60 jaar weer eens uit te baggeren. De avond werd door een dertig tal mensen, vanwege de coronaregels het maximum, bezocht en bestond voornamelijk uit omwonenden. Verantwoordelijk Wethouder Bert Nederveen was met ambtelijke ondersteuning de gastheer. Na een aantal presentaties over noodzaak en aanpak was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

“De ingebrachte plannen voor aanleg van een natuurvriendelijke oever over de afstand van 380 meter, een oever die niet aansloot bij natuurgebieden werd duidelijk als doekje voor het bloeden gehanteerd”, zeggen bewoners van de Doezumertocht, die tegen de komst van het baggerdepot in hun straat zijn. “Mede ook gezien het feit dat deze in beheer zou komen bij de huidige eigenaar die vorig jaar nog het gehele grasland had doodgespoten met glyfosaat”.

Ook de vraag of het Wetterskip op de hoogte was van rechtelijke uitspraken, dat binnen 100 meter van bewoning geen baggerdepot aangelegd mag worden, zorgde zichtbaar bij het Wetterskip voor onrust. “Zeker toen de wethouder aangaf daar nog een juridische toets op te willen loslaten”, aldus de bewoners. Het is duidelijk dat omwonenden hun hoop vestigen op het groene imago wat deze wethouder wil hebben, want “ik zou het liefst de schep in de grond willen doen en handenvol wormen willen aantreffen”, aldus wethouder Nederveen.

De beoogde locatie voor een slibdepot aan de gelijknamige weg Doezumertocht is nog geen gelopen race. De komende raadsvergadering staat een suggestie van GroenLinks op de agenda, om het Wetterskip toch naar een alternatief te laten zoeken.