Wiersma: aandacht voor gebied waar schade en verdriet groter zijn

LEENS – Veel aandacht was er afgelopen raadsvergadering in Leens voor de gevolgen van de gaswinning in het oosten van de provincie Groningen. Raadsleden vroegen burgemeester Koos Wiersma (CDA) de situatie scherp in de gaten te houden. Wiersma zei dit te zullen doen, maar vindt ook dat de gemeente oog moet hebben voor de gebieden in de provincie waar ‘de schade en het verdriet aanmerkelijk hoger zijn’. De raadsleden waren het hiermee eens.