“Wij streven ernaar dat iedereen met plezier naar school gaat”

De Woldborg vraagt aandacht voor pesten

GROOTEGAST – Van 21 tot en met 25 september is de landelijke ‘Week tegen pesten’. Op verschillende scholen in Nederland wordt aandacht aan dit onderwerp besteed, zo ook op De Woldborg in Grootegast. Elk jaar doet de middelbare school aan deze week mee, maar dit jaar gebeurt dat nog iets meer. Docent Mirjam Veenema: “Dit jaar besteden we er wat extra aandacht aan en dat komt met name doordat ook het online pesten steeds meer toeneemt. Daar hebben wij als docenten vaak geen zicht op. Door in deze week extra aandacht voor dit probleem te vragen, proberen we pestgedrag tegen te gaan”.

Naast de ‘Week tegen pesten’ besteedt De Woldborg ook door het jaar heen aandacht aan pesten. Zo wordt er tijdens de mentoruren regelmatig over gesproken en zijn er lessen Rots en Water voor de eerstejaars van de middelbare school. “Dit zijn weerbaarheidstrainingen waar scholieren ook voor zichzelf op leren komen”, legt Veenema uit. “Daarnaast wordt er tijdens deze les veel gepraat om begrip voor elkaars situatie te krijgen. Deze lessen gegeven we inmiddels al zo’n drie jaar en hier wordt over het algemeen goed op gereageerd”. Rots en Water wordt alleen gegeven aan de eerstejaars scholieren van De Woldborg. Volgens de docent is hier een duidelijke reden voor: “Leerlingen in deze leeftijdscategorie hebben daar behoefte aan. Als ze hier net op school komen, gaat iedereen zich een beetje anders gedragen. Door deze lessen leren de scholieren elkaar beter kennen”.

Leerlingen Celeste Krijgsman (16) en Bram Guikema (16) vinden het goed dat de school dit jaar extra aandacht besteed aan de ‘Week tegen pesten’. Ook in het algemeen prijzen de scholieren hoe De Woldborg omgaat met pestgedrag. “Hier op school komt pesten gelukkig niet vaak voor”, legt Celeste uit. “Dat komt denk ik vooral omdat we een kleine school zijn. Iedereen kent elkaar en heeft het beste met elkaar voor. Als er wel pesterijen plaatsvinden, is er vaak wel iemand die er wat van zegt”. Bram vult aan: “Bovendien grijpen de docenten altijd snel en goed in. Als er online pesterijen zijn, bijvoorbeeld in de groepsapps, maken andere leerlingen daar screenshots van. Deze worden de volgende dag overhandigd aan een docent en dan wordt er actie ondernomen. De lijntjes zijn hier kort, waardoor langdurige pesterijen eigenlijk weinig voorkomen”.

Dat er weinig gepest wordt, zegt veel over de handelswijze van De Woldborg. De middelbare school heeft namelijk een behoorlijk streng pestprotocol. “Bij (een vermoeden van) pestgedrag, gaan we altijd in gesprek met beide partijen”, vertelt Veenema. “In erge gevallen betrekken we ook ouders erbij. Hierbij staat bewustwording centraal, maar in sommige gevallen volgen er ook consequenties. Wij streven er namelijk naar dat iedereen met plezier naar school gaat”.

Ondanks de adequate handelswijze van zowel de leerlingen als de docenten, ontkomt De Woldborg er niet aan dat ook hier pesterijen plaatsvinden. Zo worden scholieren wel eens online uitgescholden door klasgenoten of worden ze op school buitengesloten. “Het begint altijd met één tegen één, maar vervolgens wordt het een groep tegen één persoon”, vertelt Bram. “Op zo’n moment zeg ik er altijd wat van”. Volgens de leerlingen heeft de ‘pester’ vaak niet eens door dat hij/zij iemand pest. Veenema erkent dat: “Als wij leerlingen aanspreken op pestgedrag, krijgen we vaak te horen: ‘Maar het was een grapje’. De scholieren zijn zich dus regelmatig niet bewust van het feit dat hun handelen voor een ander niet fijn is”.
De meeste gevallen van pestgedrag op De Woldborg vinden volgens Veenema en de leerlingen vooral plaats in de eerste en tweede klas. “In die eerste twee jaren moet iedereen nog een plekje krijgen”, vertelt de docent. “Iedereen doet een beetje stoer en wil graag ergens bij horen. In de derde en vierde klas kent iedereen elkaar een beetje en is een ieder tevens wat volwassener”. Zowel de leerlingen als Veenema weten dat de gevolgen van pesten ontzettend groot kunnen zijn. Celeste: “Pesten kan mensen heel veel pijn doen en iemand uit zijn vel halen. Tevens kunnen er grote gevolgen zijn op de lange termijn. Daarom vind ik het belangrijk om bij pestgedrag snel in te grijpen. Het kan mensen jarenlang achtervolgen”.

Komende week vraagt De Woldborg dus extra aandacht voor pesten. Zo zijn er verschillende opdrachten tijdens de mentoruren en hangt de school vol met posters. “Ik denk dat hier zeker behoefte aan is”, laat Celeste weten. “Vooral in de eerste en tweede klas”. Bram vult aan: “Ik denk dat de bovenbouw er ook wel behoefte aan heeft, maar hier wordt denk ik gedaan alsof het de leerlingen niets boeit. Echter denk ik dat de boodschap uiteindelijk wel degelijk overkomt”. Veenema: “Pesten stop je denk ik nooit, maar door op deze manier extra aandacht voor het probleem te vragen, hopen we een stukje bewustwording te creëren”.