Willekeurig verwijderd

Deze week gaat de eerste digitale enquête van het Westerkwartierpanel van start. Geweldig natuurlijk. Inwoners van het Westerkwartier mogen zich inschrijven voor dit panel (op www.westerkwartier.nl) en kunnen zo hun mening kenbaar maken over een onderwerp aangaande de herindeling. Het eerste onderwerp is burger- en overheidsparticipatie en raadscommunicatie voor de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier. Een mooi onderwerp. Zeker in deze tijden waarin wij schuiven van een burgerparticipatie (waarin burgers met de bepalende overheid meedoen) naar een overheidsparticipatie (waarin de overheid meer luistert naar de burger). Interessant, want de vier Westerkwartiergemeenten maken er geen geheim van straks toe te willen naar een faciliterende overheid. Een overheid die de voorwaarden creëert voor burgers om in te excelleren. Wat de burger wil en hoe deze dit voor zich ziet zal eind april blijken uit de resultaten van dit eerste panel. Natuurlijk heb ik mij ingeschreven voor dit panel. Ten eerste omdat ik graag mijn mening ventileer (dat zal u niet verbazen), maar ook zeker omdat onderzoeksbureau Enigma Research het panel gaat uitvoeren. Waarschijnlijk zal die naam u niet veel zeggen, dus ik help u op weg. Vorig jaar (mei) kregen zo’n 10.000 inwoners van het Westerkwartier een enquête in de bus. Daar konden zij op aangeven welke zaken zij belangrijk vinden voor de nieuwe gemeente. Enigma trachtte de wensen en behoeften van de inwoners van het Westerkwartier in kaart te brengen. Denk daarbij aan zaken als zorg en welzijn, wonen, leefbaarheid, economie, onderwijs en veiligheid. Inderdaad, allemaal zaken die belangrijk zijn en in een nieuwe gemeente goed geregeld moeten zijn. Hadden ze nu regenboogzebrapaden en roze stoptegels als keuzemogelijkheid toegevoegd, dan hadden de deelnemers tenminste nog een beetje het idee gehad een goede keuze te kunnen maken. De resultaten in het rapport had een leek dan ook van te voren kunnen voorspellen: alle zaken komen als belangrijk uit de bus. Het rapport -waarvan ik de link onder deze column zal publiceren- gaf dan ook nergens echt antwoord op. Maar omdat het werd uitgevoerd in opdracht van de vier Westerkwartiergemeenten riep het wel één grote vraag op: wat heeft dit nietszeggende onderzoekskunstje de belastingbetaler gekost? Enigma Research dus. Zij mogen nu hun kunde aanwenden om een vragenlijst voor het Westerkwartierpanel samen te stellen. Daarbij belooft het bureau de privacy van de deelnemers te waarborgen. Net zoals zij de privacy van de deelnemers aan de enquête hebben gewaarborgd. Maar toch de naam van een meneer ‘Albert’ inclusief achternaam bij zijn reactie hebben geplakt. Net zoals iemand die het rapport goed doorleest een mail kan sturen naar ene heer ‘van Dellen’. Persoonlijke gegevens die lukraak in het rapport zijn ‘gecopy-pasted’. Die Enigma Research dus. Het bedrijf dat een onderzoek doet en zonder te kijken de resultaten in een rapport plakt. Zij verstuurden 10.000 enquêtes en wisten maar 1.723 mensen aan te spreken om de enquête ingevuld terug te sturen. Helaas niet allemaal volledig ingevuld, dus 94 respondenten vielen af. Verder zijn er zes deelnemers uit het onderzoek verwijderd vanwege een onzuivere respons (zonder toelichting over de onzuiverheid) en is het onderzoeksbureau erin geslaagd (minstens) 21 enquêtes te versturen naar mensen die niet in het Westerkwartier wonen. Het leukste komt nog! Er zijn ook 315 respondenten willekeurig verwijderd. Juist. Willekeurig verwijderd. Reden? Vanwege de representativiteit, zo valt er te lezen in het rapport. Helaas valt er niet te lezen wat dat precies inhoudt en wat de willekeurig verwijderde respondenten precies missen aan representativiteit. Allicht waren ze te jong, te oud, te ziek of juist niet ziek genoeg. ‘Dank voor de moeite en het terugsturen van de enquête. We zullen uw mening nu willekeurig verwijderen, omdat anderen hun formulier niet of deels hebben ingevuld.’ Gelukkig spreekt Enigma Research wel van een betrouwbaarheid van 95 procent. En dat is knap met 1.287 geldige enquêtes op ruim 62.000 inwoners van de toekomstige gemeente (dus 2 procent van de mensen heeft hun wensen kenbaar kunnen maken). Alleen het vorige onderzoek is al een deelname aan het Westerkwartierpanel waard. Zoals al aangegeven ben ik benieuwd naar de vragen. En naar de resultaten. Tenminste, als deze niet willekeurig verwijderd worden. Laten we het bovenstaande echter beschouwen als een leermomentje en hopen dat het Westerkwartierpanel beter uitgevoerd wordt. Anders kunnen we altijd nog bij één der gemeentes vragen naar het bonnetje en discussiëren of het een goede besteding van belastinggeld is geweest.

U heeft nog een linkje van mij tegoed. Bij deze de digitale snelweg naar het rapport dat doorspekt is met inkoppertjes en leuke reacties van de deelnemers aan het eerste onderzoek. Sommige zelfs inclusief naam of mailadres. Tot zover de privacy. Kopiëren en plakken is ook een vak nietwaar?

https://westerkwartierpanel.nl/downloads/Enigma-Research-Rapportage-Herindeling-Westerkwartiergemeenten.pdf

Meediscussiëren over de herindeling of jouw mening laten horen? Laat het weten op Twitter @richardlamberst!