Willem Peters van Nijenhof

De Man met de Hamer Willem Peters van Nijenhof

‘Ik ben penningmeester van Jeugdwerk Aduard. Wij zijn geen stichting of vereniging. We zijn gewoon een groep mensen die dingen in het jeugdhonk organiseren. Deze groep is ontstaan vanuit de vraag uit het dorp om meer activiteiten voor de jeugd te bedenken. We zijn verbonden aan dorpsbelangen. We hebben een kernteam van tien mensen. Daarin zit een mooie splitsing van jonge mensen en wat oudere mensen. Daarbij moet je denken aan een jaar of 18 tot zo’n 24, en wat mensen van rond de 30. We hebben nu natuurlijk steeds pech, steeds als de jonge club iets bedenkt, kan het niet doorgaan. Maar ze blijven enthousiast. Zodra we weer dingen mogen, dan gaan we weer los.
Deze groep jonge mensen zijn belangrijk om de kinderen van 12 tot 18 te bereiken. Die willen wel van alles, maar ze blijken toch moeilijker mee te krijgen.
We hebben een aantal vaste evenementen. Een Halloweendisco bijvoorbeeld. Iedereen die dat wil kan dan verkleed komen. En in de zomervakantie hebben we de huttenbouwdagen. Dat is altijd een groot succes. Tachtig kinderen en hun ouders doen mee en het hele dorp helpt dan ook mee. Iemand levert de pallets, weer een ander voert na afloop spullen af. Dit duurt drie dagen. Hier zijn we dan ook het langst mee bezig, qua organisatie.
Je merkt dat er draagvlak is in het dorp, dat is een deel van het succes. Het meeste werk gebeurt natuurlijk pro deo. Al wordt dat ook steeds moeilijker.
Zoals ik eerder al noemde zijn we geen vereniging, dus we hebben geen standaard inkomen. We doen mee met bijvoorbeeld Jantje Beton en het Oranjefonds. Dat levert geld op voor een activiteit. Het vervelende is dat we wel op tijd subsidie aan moeten vragen voor een activiteit, maar we kunnen niet in onze glazen bol kijken of hij door kan gaan.
We hadden trouwens afgelopen lente enorm veel geluk met de buitenspeeldag. De maatregelen waren afgeschaft en je merkte dat mensen zin hadden om weer wat te doen. Die dag was echt een succes. We willen ook graag een spooktocht aan de vaste tradities toe gaan voegen. Dat is een mooi evenement voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. Verder doen we in januari mee aan een lasergame. Hopelijk deze keer ook. Wat er ook gebeurt, we blijven een positieve groep mensen. En na elke activiteit die een succes was, hebben we nog meer zin in de volgende activiteit!’