Ytsen van der Velde teleurgesteld over interpellatiedebat

0
101

“Dit had ook prima via het vraagrecht afgekund”

STREEK – Tijdens de eerste digitale raadsvergadering van de gemeente Westerkwartier van afgelopen woensdag vond er een interpellatiedebat plaats, die was ingediend door de fracties GroenLinks en D66. Onderwerp was de gedempte sloot in Niehove, waarvan het college van burgemeester en wethouders onlangs besloot dat die niet langer als karakteristiek hoeft worden gezien. Eerder werd die kwalificatie er wel aan gegeven. Ytsen van der Velde, fractievoorzitter van VZ Westerkwartier, was teleurgesteld over het ingelaste debat. “Het is de zoveelste keer dat een wethouder of raadslid van onze partij in de picture staat bij een interpellatiedebat. Het is natuurlijk prachtige publiciteit, maar dit had ook prima op een andere manier afgekund”, aldus Van der Velde.

GroenLinks en D66 hadden het interpellatiedebat aangevraagd, omdat beide partijen geschrokken waren van de brief van het college om de gedempte sloot niet langer als karakteristiek te beschouwen. Henk Bakker, die namens GroenLinks de woordvoering over dit onderwerp deed, zei: “Ten eerste heeft het college dit besluit genomen om de raad heen. Zij zetten de raad bewust buitenspel, door hier niet met ons over te communiceren. In juni van het afgelopen jaar hebben we namelijk besloten dat het college niet meer verplicht is om dit soort zaken aan de raad voor te leggen”. Ten tweede vond Bakker dat het gebied Middag-Humsterland, waar de gedempte sloot in ligt, op deze manier wordt aangetast. Ook dat vond hij niet kunnen. “Wij moeten het gebied Middag-Humsterland beschermen en het college heeft ook altijd gezegd dit te willen doen. Door de sloot nu niet meer als karakteristiek te beschouwen, wijkt de gemeente af van gemaakte afspraken, die in 2019 gesteld zijn. De sloot niet meer als karakteristiek beschouwen, heeft nooit ter discussie gestaan. Tot opeens de brief die op 7 april bij ons terechtkwam”, aldus Bakker.

Het verhaal van de gedempte sloot gaat nog verder. Eerder heeft veehouder Hans van der Helm diezelfde sloot, die op zijn erf ligt, zelf gedempt. Hem werd in 2018 tweemaal een dwangsom opgelegd, omdat tot dan toe de sloot als karakteristiek werd beschouwd. De gemeente Westerkwartier trok deze status onlangs in, omdat uit onderzoek is gebleken dat deze sloot onterecht als karakteristiek was bestempeld. GroenLinks en D66 waren bang dat de dwangsom voor de veeboer nu van tafel zou zijn. Verantwoordelijk wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi was echter duidelijk tijdens het debat. “De dwangsom is opgeschort, maar nog niet van tafel. Wij wachten eerst de uitspraak van de provincie Groningen af”. GroenLinks en D66 dienden twee moties in, die door de raad beide werden verworpen.

Van der Velde (VZ Westerkwartier) was teleurgesteld over het aangevraagde interpellatiedebat. “Het interpellatiedebat is naar mijn mening een te zwaar middel om dit onder de aandacht te brengen”, stelde hij. “Dit hadden GroenLinks en D66 beter aan de kaak kunnen stellen in een raadsoverleg. Het interpellatiedebat wordt gebruikt als zwaar middel voor ernstige zaken. Dat is dit zeker niet”. Van der Velde stoorde zich eraan dat beide partijen bovengenoemde kwestie zien als dat het landschap Middag-Humsterland verkwanseld wordt. Dat is volgens de fractievoorzitter van VZ Westerkwartier absoluut niet het geval. “Zowel het college als de raad staat achter de bescherming van het Middag-Humsterland. Dat er nu een greppeltje is gedempt –want dat is het- doet niets af aan dit unieke cultuurlandschap. Er is ooit de definitie van karakteristiek aan gegeven, maar uit onderzoek is nu gebleken dat dat dus niet terecht is”, aldus Van der Velde.

De fractievoorzitter ging verder nog in op het feit dat Van der Helm eerder een dwangsom werd opgelegd. “De veeboer heeft vanaf het begin gezegd dat de betreffende greppel niet karakteristiek is. Ook ik zelf heb meermaals aangegeven dat het om een belachelijke discussie gaat. Van der Helm heeft de greppel dichtgegooid, omdat het voor hem nadelig was. Hij werd daar in zijn bedrijfsvoering door beperkt. Geef hem eens ongelijk. Waarom proberen we boeren het zo moeilijk te maken? We hebben ze juist nodig om dit landschap in stand te houden. Zij onderhouden voor ons, kostenloos, kilometers echte karakteristieke watergangen”. Van der Velde is het er wel mee eens, dat het gebied Middag-Humsterland beschermd moet worden en dat échte karakteristieke sloten in stand moeten blijven. “Op deze manier blijft het stempel van oudste cultuurhistorische landschap van Nederland op het gebied zitten, maar in het gebied moet gewoond én gewerkt kunnen worden”, aldus de fractievoorzitter.

Daar waar GroenLinks en D66 vonden dat het college niet transparant omging met het besluit over de gedempte sloot, had Van der Velde daar een andere mening over. “Het is zorgvuldig gedaan door het college en de wethouder heeft meerdere malen laten weten hiermee bezig te zijn. Bakker wilde echter alle stappen zien, maar dat kan niet. Ik ben tevreden over de transparantie van het college”, besluit Van der Velde.