“Zo ga je niet met een samenwerkingspartner om”

Sluiting Olde Heem Kloosterburen definitief

KLOOSTERBUREN – Het nieuws dat Zonnehuisgroep Noord in vier dorpen verzorgingstehuizen gaat sluiten, is hard aangekomen. Zo ook in Kloosterburen, waar Zonnehuis Olde Heem haar deuren sluit op 31 december 2016. Anne Hilderink, bestuurslid van Dorpsbelangen, is boos op de Zonnehuisgroep. Wethouder Mariëtte de Visser had de beslissing niet op dit tijdstip verwacht.

“Dit is niet volgens de afspraak”, is Anne Hilderink van Dorpsbelangen helder in haar commentaar. “We zitten als dorp al sinds 2008 om tafel om te kijken hoe we de zorg in Kloosterburen kunnen voortzetten. In 2011 en 2012 hebben we daarom de Ateliers van de Zorg gehouden. En dit besluit heeft Zonnehuisgroep niet in overleg met de coöperatie genomen. Zo ga je niet met een samenwerkingspartner om.” Hilderink benadrukt dat er vanuit het dorp een grote investering is gedaan om een nieuwe werkwijze op het gebied van de zorg te introduceren. “En dat gaat niet om een klein clubje vrijwilligers. Er is in 2013 een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Zonnehuisgroep Noord, Philadelphia en stichting Sint Jan. In deze overeenkomst is afgesproken om de coöperatie Klooster & Buren op te richten en de samenwerking is vastgelegd tot 2018. Deze afspraak verbreekt Zonnehuisgroep Noord.”

Voor het dorp komt de sluiting van Olde Heem onverwacht. Zonnhuisgroep Noord zegt geen andere maatregel te kunnen nemen dan deze. De organisatie heeft in de provincie Groningen in totaal 821 plaatsen in haar tehuizen, en daarvan staan er 138 leeg. Een leegstandspercentage van liefst 16,8 procent. En leegstand betekent geen inkomsten, wat weer gevolgen heeft voor het financieel resultaat van de zorggroep. Wethouder Mariëtte de Visser (PvdA) van gemeente De Marne kan dan ook begrip opbrengen voor de beslissing, al had ze graag gezien dat de sluiting van Olde Heem in Kloosterburen zou worden uitgesteld. “Het komt niet onverwacht, maar wel eerder dan we hadden gedacht”, vertelt ze. “De gedachte was dat Olde Heem tot 2018 opengehouden kon worden, zodat de coöperatie Klooster & Buren verder kon met het ontwikkelen van haar plannen.”

Vaart maken

Want met de sluiting van Olde Heem wordt de druk op de nieuwe coöperatie opgevoerd. In Kloosterburen werd door Sint Jan al langere tijd nagedacht over een alternatief voor de zorg in het dorp. Daaruit vloeide de coöperatie Klooster & Buren voort en voordat dit initiatief goed en wel is gestart moet het vaart maken met het leggen van een goede fundering. Het uitgewerkte alternatief voor Olde Heem dient niet in 2018 gereed te zijn, maar in 2016. En ook daarop had De Visser als wethouder niet gerekend. “Juist in Kloosterburen werd hard gewerkt om de zorg in de toekomst op orde te willen houden. Er werd op andere fronten ingezet om te zorgen voor elkaar.”

Desondanks heeft de wethouder vertrouwen in coöperatie Klooster & Buren. “De kracht van de coöperatie is dat het zelf werkt aan de toekomst. Als gemeente past ons enige bescheidenheid. Dat is voor hen en voor ons een zoektocht. Ik kijk graag met de coöperatie mee naar oplossingen. Misschien dat er door de ontstane druk snel iets kan ontstaan.”

Hilderink heeft alle vertrouwen in de kracht van het dorp, maar is desondanks ontstemd over de handelswijze van Zonnehuisgroep. “Het belang van Zonnehuisgroep is niet in het belang van Kloosterburen. Ze weten al heel lang dat we een nieuwe weg aan het inslaan zijn.” Hilderink zet dan ook in de kracht van het dorp. “We zouden graag Olde Heem willen overnemen en de zorg in Kloosterburen in stand houden.”