Zorgen over de zorgkosten in De Marne

LEENS – Zorgen waren er afgelopen week onder de raadsleden over de financiën van de gemeente De Marne. Het college van burgemeester en wethouders had de raadsleden gevraagd na te denken over de vraag hoe bezuinigd kan worden. Het leidde tot een lange discussie, waar uiteindelijk weinig concrete punten uitkwamen. Het enige waar de raadsleden in meerderheid voor waren, was om niet bezuinigen op sociale zaken.

Raadslid Marten Buikema (PvdA) vatte het proces treffend samen: “We krijgen geen kadernota, maar een zoekopdracht,” zei hij. Volgens het raadslid moet er ‘eerlijker’ gekeken worden naar de manier waarop de inkomens verdeeld zijn. “De nieuwe directeur van Ziggo verdient meer dan de helft van onze begroting, maar er zijn voetballers die nog veel meer verdienen. We moeten het beter verdelen. Geld en moreel gaan blijkbaar niet samen.” De sociaaldemocraat zei dat iedere politicus boter op het hoofd heeft als het om deze discussie gaat. “Ook onze partij maakt zich daar schuldig aan.” Volgens Buikema mag er wel bezuinigd worden, maar moeten daar ook investeringen tegenover staan. “Al willen we het sociale domein niet betreden.”

Waar Buikema de handen wel voor op elkaar kreeg – bij in ieder geval het CDA – was zijn idee om in de toekomst geen rollators te vergoeden aan mensen die dat zelf kunnen betalen. Deze partij kwam zelf niet met voorstellen. Een ander discussiepunt was de financiering van het leerlingenvervoer naar bijzonder onderwijs buiten de gemeente. Volgens Buikema moet ook hier naar gekeken worden.

Volgens de VVD zitten de inwoners van De Marne niet langer te wachten op allerlei onderzoeken, maar moet dit omgezet worden in daden. “Wij kiezen voor de sport, omdat het belangrijk is voor de gezondheid van onze inwoners. Wel moeten de verenigingen meer zelf gaan doen.” Het raadslid vroeg zich af of er misschien niet teveel geld in het jongerenwerk gestoken wordt. “Het loopt nu goed, moet er dan nog meer geld bij?” De uitspraak leidde tot veel discussie. Menig raadslid vreesde dat de problematiek weer terugkeert als hierop bezuinigd gaat worden.

Zorg voor het behoud van de zorg in de gemeente bleek ook bij de andere partijen groot te zijn. Daarnaast wilde GroenLinks voorstellen om te investeren in duurzaamheid. “Ik denk dan aan een houtkachel voor het zwembad, maar ook zonnepanelen,” zei Paul Steenman.