ZorgSaam Oldehove dingt mee naar Provinciale Vrijwilligersprijs

OLDEHOVE – Het  bewonersinitiatief ZorgSaam Oldehove is een van de finalisten voor de Vrijwilligersprijs 2018 van de Provincie Groningen. ZorgSaam richt zich op de verbetering van leefbaarheid voor de inwoners van het dorp Oldehove en daarbij staat de zorg voor ouderen en andere kwetsbare inwoners centraal. Creëren van een laagdrempelig vangnet voor inwoners die tussen het wal en schip dreigen te raken. De verschraling van het  reguliere zorgaanbod, een terugtredende overheid en een steeds grotere claim op de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen hebben er toe geleid dat er gestart is met ZorgSaam Oldehove.  ZorgSaam verbindt mensen zodat men elkaar in Oldehove kan helpen. De samenwerking partners binnen ZorgSaam Oldehove zijn Dorpsbelangen Oldehove, dorpshuis Humsterland, huisartsen praktijk Oldehove, Protestantse gemeente Oldehove – Niehove, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Oldehove en de SWgZ. ZorgSaam Oldehove heeft de zorg vragen en talenten van de inwoners in Oldehove door middel van een “ Kantkaart “ geïnventariseerd. Totaal hebben 63 inwoners op de Kantkaart aangekruist hun talenten vrijwillig te willen inzetten voor de inwoners van Oldehove en er zijn door deze vrijwilligers ruim 30 zorg/hulp vragen opgelost. Daarnaast is er vanuit ZorgSaam gestart met het twee wekelijkse dorpsrestaurant, de wekelijkse dorpskamer, fietsclinic voor ouderen en een cursus valpreventie. De vrijwillige coördinator Bert Ellens en de buurtwerker Harry Rook zijn de vaste aanspreekpunten voor dit schitterende bewonersinitiatief. Men kon tot 30 oktober stemmen en de prijsuitreiking vindt maandag 10 december om 19.30 uur plaats in het Provinciehuis te Groningen.