ZorgSaam Oldehove voor en door inwoners

“Wij willen voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken”

OLDEHOVE – In 2016 is ZorgSaam Oldehove ontstaan vanuit de diaconieën van de PKN en Vrijgemaakte Kerk in Oldehove. Het doel hierachter was om het vangnet te zijn voor de gaten in de maatschappij vanwege de bezuinigingen binnen het WMO. Een groep vrijwilligers is daar sindsdien mee aan de slag. “We willen eigenlijk een beetje terug naar het ‘naoberschap’ van vroeger”, vertelt Johannes Krol, een van de vrijwilligers. “Voorheen dacht iedereen ontzettend om elkaar en werd er hulp geboden als dat nodig was. Na de Tweede Wereldoorlog is Nederland echter een zorgstaat geworden, waardoor er veel meer wordt uitgegaan van zelfredzaamheid van de mensen. Wij vinden het juist belangrijk dat mensen weer leren omzien naar elkaar. Daar zetten wij ons voor in”.

ZorgSaam Oldehove brengt mensen met elkaar in contact die wat voor elkaar willen doen. Hiervoor verspreidt het eens in de vier jaar een zogenoemde ‘KantKaart in het dorp en het buitengebied. “Via deze kaart kunnen inwoners zich aanmelden als vrijwilliger, maar ook een hulpvraag doen”, zegt Krol. “Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulp bij koken, de tuin, sporten, oppassen en vervoer. Alles is in principe mogelijk”. Aan de vrijwilligers van ZorgSaam Oldehove is het vervolgens de taak om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. Dat is ook de afgelopen jaren gebeurd. “De KantKaart wordt op zo’n zevenhonderd adressen bezorgd en in totaal zijn er zo’n 45 vrijwilligers die wat voor een ander willen doen. Tevens zijn er per jaar ongeveer dertig meldingen van mensen met een hulpvraag. Hierbij gaat het voornamelijk om vervoer”.

ZorgSaam Oldehove bestaat momenteel uit vijf vrijwilligers en is op papier onderdeel van Dorpsbelangen Oldehove. Volgens Krol is ZorgSaam Oldehove ontzettend belangrijk, vooral vanwege de bezuinigingen binnen het WMO. “Wij willen voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken”, zegt hij. “Daarnaast willen we eenzaamheid tegengaan, maar ook de leefbaarheid in het dorp op peil houden. We hebben contacten met onder andere Dorpsbelangen Oldehove en Sociaal Werk De Schans. Als wij signalen krijgen dat een persoon professionele hulp nodig heeft, geven wij dat ook door aan de betreffende instantie”. De nieuwe KantKaart, voor waarschijnlijk de komende vier jaren, is onlangs weer verspreid. Inwoners kunnen deze tot half april opsturen naar ZorgSaam Oldehove. “We verspreiden de KantKaart vervolgens weer opnieuw wanneer wij denken dat het nodig is”, zegt Krol. “Als iemand in de problemen komt, dan zijn we er”.

Krol hoopt natuurlijk van harte dat Oldehove ooit weer met het burgerinitiatief kan stoppen. Toch denkt hij dat dat er voorlopig nog niet in zit. “We kunnen alleen de stekkers eruit trekken als er geen hulpvraag meer is, maar ik denk dat dat nog heel lang gaat duren. Elk jaar wordt de kraan van het WMO namelijk iets verder dichtgedraaid, waardoor dit soort initiatieven steeds urgenter worden. Ik denk dat er wel een generatie overheen gaat voordat men hiermee kan stoppen”. ZorgSaam Oldehove is vooralsnog daarom ook zeker niet van plan om de stekkers eruit te trekken. Ook niet omdat de vrijwilligers ontzettend dankbaar werk verrichten. “We zijn altijd bezig om anderen te helpen en dat geeft een heel goed gevoel. Buiten coronatijd organiseren we elke week een bijeenkomst in de Dorpskamer en zijn er bijeenkomsten voor ‘samen koken’. We willen heel graag zoveel mogelijk inwoners met elkaar in contact brengen”, aldus Krol. Door de coronacrisis zijn er momenteel dan wel geen bijeenkomsten mogelijk, toch organiseerde ZorgSaam Oldehove ook afgelopen jaar nog een prachtige actie. “Eind 2020 hebben we kerstpakketten gebracht bij mensen die echt een steuntje in de rug konden gebruiken. Dat werd zo ontzettend goed ontvangen en daar worden alle vrijwilligers heel gelukkig van”.

ZorgSaam Oldehove is de afgelopen jaren een groot succes gebleken. Dat werd ook door de voormalige gemeente Zuidhorn en de Provincie Groningen gewaardeerd. “Vanuit zowel de gemeente als de provincie hebben we tweemaal een vrijwilligersprijs gekregen. Daarnaast blijkt ook in de omliggende dorpen dat ZorgSaam Oldehove een behoorlijke impact heeft. Onlangs is men in Aduard bijvoorbeeld gestart met ZorgSaam, en is er ook interesse van andere dorpen. Hierbij geven wij als ZorgSaam Oldehove advies en daaruit is wel gebleken dat elk dorp een eigen mentaliteit heeft. Je kunt het initiatief in Oldehove dus niet één-op-één kopiëren. De invulling is overal anders, maar hier is het op deze wijze ontzettend effectief”, besluit Krol.