Zuidhorn boekt positief resultaat

ZUIDHORN – De gemeente Zuidhorn heeft de jaarrekening 2017 met een positief resultaat van 800.000 euro afgesloten. Een groot deel hiervan houdt de gemeente beschikbaar voor 2018, omdat de gemeente in dit jaar nog kosten maakt, die ten laste van dit resultaat komen. Het positieve resultaat komt voort uit de voordelen die de gemeente heeft behaald bij rente en afschrijvingen. Daarnaast zijn er meer leges voor omgevingsvergunningen ontvangen dan begroot. Daar staat tegenover dat in het sociaal domein, vooral bij uitgaven jeugd, sprake is van oplopende tekorten. Verantwoordelijk wethouder Bert Nederveen: “Ik ben blij dat de gemeente Zuidhorn 2017 financieel zo positief heeft kunnen afsluiten. Het biedt ons ruimte als zelfstandige gemeente de financiële zaken in 2018 goed af te ronden en in 2019 met de andere gemeenten een goede start te maken als  gemeente Westerkwartier.” De eerste rapportage over de periode januari tot en met april 2018 laat een nadeel zien van 263.000 euro. Dit tekort hangt voor een belangrijk deel samen met de tekorten jeugd. Maandag 9 juli aanstaande komt de jaarrekening 2017 samen met de Eerste Rapportage 2018 aan de orde in de raadsvergadering. De vergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis in Zuidhorn. De jaarrekening en andere financiële stukken zijn te vinden op de gemeentelijke website.