Zuidhorn maakt kennis met Vernieuwend Onderwijs

foto_informatiebijeenkomst

ZUIDHORN – De informatieavond over Vernieuwend Onderwijs Zuidhorn in het gemeentehuis mocht rekenen op veel belangstelling. Ruim zestig mensen toonden interesse in het project dat komend schooljaar van start moet gaan. “Tijdens de bijeenkomst hebben we veel vragen, ideeën en tips gekregen”, vertelt Suzanne van Sleen, één van de initiatiefneemsters. “Wij zijn zeer verheugd met de reacties die we hebben gekregen. Het sterkt ons in het idee dat de behoefte aan vernieuwend onderwijs in deze regio groot is.” De vragen die niet direct beantwoord konden worden, werden meegenomen in de ideeënbus. Deze worden de komende periode uitgewerkt en beantwoord op de website www.vernieuwendonderwijszuidhorn.nl of op Facebook. Suzanne: “De gegeven input gebruiken we om het schoolplan verder invulling te geven. Op een later moment willen we graag met leerkrachten, ouders en leerlingen om tafel om na te denken over de invulling van verdere details. Met de gegeven input gaan wij de aanvraag voor het plan van scholen indienen en het startverslag van het ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap verder aanvullen.” Mensen die hun kinderen ook graag naar het vernieuwend onderwijs laten gaan kunnen nog altijd een intentieverklaring invullen. Deze is te vinden op de eerdergenoemde website.