Zuidhorn naar 60 km/u buiten bebouwde kom

ZUIDHORN – In de gemeente Zuidhorn wordt 60 km/u de standaard op alle gemeentelijke wegen buiten de bebouwde kom. Doordat de snelheid van verschillende verkeersdeelnemers dichter bij elkaar ligt, bevordert dit de veiligheid voor de kwetsbare verkeersdeelnemers, vooral fietsers en voetgangers. Het college van B&W van Zuidhorn heeft deze maatregel 14 december vastgesteld. Het besluit is gebaseerd op het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) dat door de gemeenteraad in 2017 is vastgesteld. In de gemeente Zuidhorn betreft het met name wegen waar geen sprake is van fietsvoorzieningen. Wethouder Henk Bakker: “Met het instellen van een snelheidslimiet van 60 km/u wordt voldaan aan de grondbeginselen van Duurzaam Veilig Verkeer. Eén daarvan is het voorkomen van grote snelheidsverschillen. Met dit besluit wordt het snelheidsverschil tussen de verschillende weggebruikers beperkt. Dit is dus goed voor de verkeersveiligheid. Ook krijgen we zo meer eenheid van beleid in de nieuwe gemeente Westerkwartier, want de gemeenten Leek, Marum en Grootegast hebben voor de meeste wegen in het buitengebied al een snelheidslimiet van 60 km/u ingesteld.”

Foto: Google Streetview