Zuidhorn neemt initiatief tot zwembadvisie West-Groningen

DSK_STRK-p05.pdf - Adobe Acrobat Pro

“Een zwembad dicht, betekent raadszaal vol. Dat wil ik niet weer”

ZUIDHORN – Een delegatie van verschillende gemeenten in West-Groningen maakte afgelopen week een rondje langs de zwembaden in Doezum, Oldekerk, Grijpskerk, Lauwerzijl en Leens. Op initiatief van de gemeente Zuidhorn krijgen de buurgemeenten de kans kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Daarnaast had Zuidhorn nog een belangrijk doel: de bestuurders en betrokkenen ervan bewust te maken dat het belangrijk is een visie te formuleren. Wethouder Fred Stol maakte namelijk al eerder mee, dat emoties hoog op kunnen lopen als een zwembad noodgedwongen gesloten moet worden. “En dat willen we niet nog een keer meemaken.” Hij hoopt dat er nu een gezamenlijke zwembadvisie voor West-Groningen wordt ontwikkeld.

“We hebben nog twee zwembaden in de gemeente”, vervolgt Stol, “en hoewel er geen sprake van is dat deze zouden sluiten, ben ik wel door schade en schande wijs geworden. In 2010 werd ik door de raad voor een extra vergadering opgeroepen om me te verantwoorden toen zwembad De Waterborgh plotseling gesloten werd. Toen hebben we gezien: zwembad dicht, betekent raadszaal vol. Sport is emotie en die moet je voor zijn.”

Stol nam het initiatief om op provinciaal niveau te overleggen over de situatie die hij met het sluiten van De Waterborgh meemaakte. “Tegelijkertijd presenteerde Huis voor de Sport Groningen een rapport dat we teveel zwemwater hebben in de provincie. Daarom had ik het idee om een bijeenkomst te organiseren met name gericht op probleembesef. Op een interactieve manier met meerdere presentaties, van onder andere mijzelf over de situatie met De Waterborgh en van de voorzitter van zwembad Electra.” Het besef dat de situatie zoals hij is, niet eeuwig kan duren, was toen alom aanwezig. “Toen was de vraag: willen we naar een oplossing, want dat zou een visie kunnen zijn.”

Voor een tweede bijeenkomst echter, bleek maar weinig animo. “Ik heb de indruk dat veel bestuurders bang zijn dat ze als het ware zeggen dat ze een probleem hebben door een visie te formuleren. Terwijl mijn insteek juist is, die problemen voor te zijn.” Omdat er op provinciaal niveau te weinig animo was, besloot Stol de buurgemeentes te benaderen voor een volgende bijeenkomst waar naast de ambtenaren en wethouders ook zwembadbesturen aanwezig waren. “Daar heb ik de aanwezigen een uitdaging voorgelegd: stel dat de gemeente zich financieel geheel of gedeeltelijk terugtrekt, hoe los je dat als zwembad dan op? Wie heeft dan een probleem: de gemeente, het bestuur of de bewoners?” Een situatie die volgens Stol zeker in de toekomst aan de orde kan zijn. “Zeker”, beaamt hij, “helemaal als we overgaan tot een herindeling.”

Uit de bijeenkomst ontstond een nieuw idee: “we gaan bij elkaar op bezoek”. En zo geschiedde. Afgelopen maandag maakte een delegatie een rondje langs zwembad De Woldzoom in Doezum, Zwembad Eekeburen in Oldekerk, Zwembad de Griffioen in Grijpskerk, Zwembad Electra in Lauwerzijl en Zwembad De Marne in Leens. Een keur aan ervaringen en mogelijkheden kwam voorbij. “Eekeburen bijvoorbeeld, heeft een hele leuke constructie met de gemeente. Zij krijgen één bedrag per jaar waarvan ze zelf verder alles moeten regelen. En bij Electra houden ze alles met vrijwilligers in stand, terwijl we zagen hoe De Woldzoom weer heel ver op het gebied van duurzaamheid is.”

“Naast het praktische niveau van kennis en ervaringen uitwisselen, zijn we ook op strategisch niveau bezig geweest: ‘wat doen we in de toekomst met ons zwemwater’.” Stol zou hieraan graag een vervolg geven in de vorm van een zwembadvisie. “Het is de bedoeling dat het Huis voor de Sport deze zwembadvisie voor West-Groningen, dus zeg maar het Westerkwartier en omliggende gemeenten, op gaat stellen. Momenteel zijn we bezig met de financiën hiervoor, dus alles is nog in ontwikkeling.” De bewoners hierin inspraak geven, is Stol in principe niet van plan. “Dat is een hele moeilijke”, verzucht de wethouder. “Weet je, als je nu honderd bewoners vraagt of ze willen dat het zwembad open blijft, zullen ze waarschijnlijk allemaal ‘ja’ zeggen. Maar als je daarna vraagt, wie er echt gebruik van maakt en wie er eventueel meer geld voor zou willen betalen, krijg je hele andere antwoorden. Voor mij zijn de zwembadbesturen de gesprekspartners. Als je ziet bijvoorbeeld bij Electra, dat daar zeker 75 man achter het bestuur staan die de boel draaiende houden, dan zijn dat voor mij de spreekbuizen van de maatschappij.”

Een volmondig ‘ja’ antwoordt Stol op de vraag of het de intentie is, alle zwembaden open te houden. “Maar ik denk wel dat er een andere visie op de zwembaden nodig is. We moeten politiek gezien zeggen: wat is de taak van de overheid. Waarvoor is een zwembad? Ik denk ten eerste voor de zwemveiligheid voor kleine kinderen. Je zou kunnen zeggen dat dat een taak van de overheid is. Het zorgen voor beweging middels de zwemsport; is dat nog een taak voor de overheid? En daarnaast het recreatieve zwemmen, de zwemmers die toeters en bellen en grote glijbanen willen? Ik denk dat we dat maar aan de ondernemers over moeten laten.” Stol is blij dat er over dit vraagstuk wordt nagedacht. “Er is nu iets gaande, maar nu moeten we doorpakken.”