Zuidhorn ook dit jaar in het teken van Oranjemarkt op 30 april

ZUIDHORN – Afgelopen week maakte de organisatie van de Oranjemarkt Zuidhorn, jaarlijks georganiseerd op 30 april, met klem bekend dat de markt ook dit jaar doorgang heeft. “Na het bekend worden van de troonafstand van H.M. Koningin Beatrix en de inhuldiging van Z.M. Koning Willem-Alexander, is er een gerucht ontstaan of de Oranjemarkt 2013 Zuidhorn wel of niet door zal gaan. Immers, de abdicatie en inhuldiging vinden ook op 30 april plaats in Amsterdam en worden dan live op tv uitgezonden. Het bestuur van de Stichting Oranjemarkt Zuidhorn heeft onlangs besloten dat de Oranjemarkt Zuidhorn gewoon door zal gaan. Wij verwachten dat het publiek zal blijven komen, zij het dat een deel tijdelijk thuis de gebeurtenis op tv zal volgen. Ook op de markt zal de abdicatie en inhuldiging ook in voldoende mate gevolgd kunnen worden”, laat het bestuur weten.

De inschrijving van deelnemers, handelaren en vrijwilligers is inmiddels van start gegaan via www.oranjemarktzuidhorn.nl. Op dit moment is het aantal aanmeldingen al gelijk aan het aantal op dit moment in 2012. Er worden nog altijd ook vrijwilligers gezocht. Een ieder die zich geroepen voelt deze dag markt mede mogelijk te maken, kan zich aanmelden via de website of naar de vrijwilligersavond op 6 maart om 20.00 uur in Zaal Balk te Zuidhorn komen.