De Aquarel, Van zwakke school naar sterke school

Sebaldeburen de Aquarel

SEBALDEBUREN – Samenwerkingsschool De Aquarel in Sebaldeburen heeft het de afgelopen jaren niet makkelijk gehad. Eerst de fusie van CBS de Regenboog en OBS het Prisma in 2007, waaruit de school ontstaan is. De school had door het nieuwe samenwerkingsverband minder tijd om te kwaliteit te waarborgen, legt directeur Tamara de Haan uit. Daarom werd de school tot een ‘zwakke school’ benoemd en heeft het enige tijd onder toezicht gestaan. Maar inmiddels is de school van ‘zwakke school’ naar ‘sterke school’ gegaan en loopt de De Aquarel, ondanks de grootte – 50 leerlingen – weer als een trein.

De school maakt sinds een half jaar gebruikt van Snappet, ‘tablet gestuurd onderwijs’. De kinderen krijgen allemaal een tablet met een lesprogramma, waarin ze bepaalde taken moet afhebben voor het eind van de dag. “De tablet kan inschatten wanneer een leerling iets lastig vindt, en dan kan de docent de leertaken daarop aanpassen. Het wordt afgestemd op het niveau van het kind. Maar de docent blijft belangrijk, want extra uitleg geven doet de tablet niet”, vertelt De Haan. “Maar het scheelt in een heleboel opzichten heel veel, van het systeem kijkt alles na, dus hoeft de docent dat niet te doen. Zo is er meer tijd voor kwaliteit.”

De Aquarel is een pilotschool binnen Westerwijs op het gebied van tablet gestuurd onderwijs. “We zijn de enige school die dit in alle klassen gebruiken”, vertelt De Haan. “We doen het nu een half jaar en we merken gigantisch veel vooruitgang, vooral op het gebied van rekenen en spellen.” De school hoopt volgend jaar ook een tekstverwerker, zoals Word, op de tablets te kunnen installeren, zodat leerlingen ook werkstukken op de tablets kunnen maken. “Nu gebeurt dat nog op onze ‘oude’ computers”, legt De Haan uit.

Ook wil de school volgend jaar starten met een hogere kwaliteit muziekonderwijs. “Muziekonderwijs is nog een ondergeschoven kindje. Vaak als we tijd tekort komen voor een bepaald project, merken we dat er al gauw tijd van de muzieklessen afgehaald wordt. We hebben wel altijd al muziekles gehad, maar nu wordt het kwalitatief beter. We gaan investeren in de leerkrachten, omdat daar de kwaliteit vandaan moet komen.”

Omdat er relatief weinig leerlingen op de school zitten, zijn er meervoudige groepen. Dat betekent dat de groepen 1, 2 en 3 bij elkaar zitten, de groepen 4 en 5 en de groepen 6, 7 en 8. “Ook binnen onze projecten werken wij leeftijdsgebroken”, legt De Haan uit. “In de pauzes bijvoorbeeld. Het eerste gedeelte van de pauze zijn we altijd bezig met sport, omdat we een Sportieve Gezonde School zijn. De kinderen mogen dan kiezen uit een sport of spel, maar dit gaat niet leeftijdsgebonden. Dus alle kinderen kunnen bij elkaar terecht komen in zo’n spelgroep.”

Een christelijke school laten fuseren met een openbare school was niet makkelijk, vertelt De Haan. “Je moet een weg vinden tussen christelijk en openbaar. Daarom zijn wij begonnen met de ‘levolessen’, wat uniek is binnen een samenwerkingsschool. Identiteit staat hierbij voorop, we leren de kinderen naar elkaar en zichzelf te kijken, en zo te laten ontdekken welke andere culturen, identiteiten, achtergronden en geloven en zijn. In het begin van de fusie probeerden we het gescheiden te houden, maar we merken dat dit veel beter werkt.”

Ook tijdens de NL Doet actie heeft de school niet stil gezeten. Er zijn betonblokken geverfd, de tuinen zijn aangepakt en er zijn hekken geplaatst. “De ouderraad heeft de klussen georganiseerd”, vertelt De Haan. “De ouders doen trouwens onwijs veel. We hebben natuurlijk een stuk minder ouders dan een school met meer leerlingen, dus de ouders doen in verhouding veel meer. Dat geeft een enorme boost”, besluit ze lachend.