‘Een donkere schaduw over een positief jaar’

Jan Gutman – D66 Zuidhorn

VISVLIET – “Bij een terugblik of jaaroverzicht worden meestal de hoogtepunten van dat jaar opgenoemd. Voor D66-Zuidhorn is het overlijden van onze burgemeester Bert Swart een donkere schaduw die over het verder positieve jaar 2017 hangt”, aldus fractievoorzitter Jan Gutman van D66 Zuidhorn. “Zuidhorn is volop in ontwikkeling. De Oostergast ontwikkelt zich goed en verschillende wegen en bruggen zijn vernieuwd en in gebruik genomen. Zuidhorn mocht van ons wel een stap harder lopen en robuuster zijn als het gaat om duurzaamheid. We hebben de afgelopen jaren vaak gezegd dat er een tandje bij moest. Nu op veel boerenerven de kleine windmolens verrijzen en er verschillende duurzaamheidsprojecten in Zuidhorn zijn gestart, hebben wij het idee dat er inderdaad met een hogere versnelling wordt gewerkt aan de hard nodige verduurzaming van gemeente.” De ontwikkeling van de nieuwe gemeente Westerkwartier is al in volle gang gezet. De fracties van D66-Zuidhorn en D66-Leek werken hard mee aan een succesvolle start van de gemeente Westerkwartier, laat Gutman weten. De fusie van twee basisschoolbesturen maakt dat D66 richting de toekomst extra aandacht zal hebben voor de keuzevrijheid van ouders voor het openbaar onderwijs.
Gutman: “De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat niet alles ons gelukt is. D66 heeft gestreden voor de openstelling van winkels op zondag, maar hoewel we in de gemeente drie nieuwe bruggen hebben gekregen, bleek dit een brug te ver. D66 blijft vechten voor een zondagopenstelling. Wij denken kritisch mee en werken –daar waar mogelijk- constructief mee. Dat deed D66 in 2017 en dat gaat komend jaar niet anders zijn.”