Geen extra parkeerplaatsen voor theetuin

‘Welke ondernemers hebben zeventien of meer parkeerplaatsen?’

GROOTEGAST/OPENDE – Gesteggel over het al dan niet (mogen) uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen. Dat was een belangrijk onderdeel bij het vaststellen van de partiële herziening van het bestemmingsplan buitengebied Grootegast. Welnu: die extra parkeerplaatsen aan de Kaleweg 13 in Opende, bij de theetuin dus, komen er niet. Geen van de partijen vindt dat nodig. De eigenaar van de tuin denkt er anders over. Het voortbestaan van de theetuin zou zelfs af kunnen hangen van al dan niet extra parkeercapaciteit.
Extra parkeren op grond dat een agrarische bestemming heeft. Dat wil de gemeente niet. Bovendien: de theetuin is aangemerkt als kleinschalig. Bij extra parkeerplaatsen lijken de rollen omgedraaid. Dan lijkt het agrarische werk bijzaak. Bovendien zou je je inderdaad af kunnen vragen of er nog wel sprake is van kleinschalig ondernemen, als zestien parkeerplaatsen niet voldoende zijn. Of zoals een raadslid opmerkte: ‘welke ondernemer heeft nou zeventien of meer parkeerplaatsen. Dat zijn er niet veel.’
Er zijn mensen die de theetuin zien als het beginpunt van het Blotevoetenpad. En dus wordt daar de auto geparkeerd. Van bezoekers van het wandelpad wordt echter verwacht dat ze hun auto verderop zetten: bij Kaleweg en Peebos. Staatsbosbeheer legde er een extra terrein aan, toen bleek dat aan de weg geparkeerde voertuigen voor onoverzichtelijke en dus onveilige situaties zorgden. Bovendien zet Staatsbosbeheer een hek open bij drukte, waardoor nóg eens extra parkeerplaatsen vrijkomen. Dat moet- zo luidt de algehele opinie- voldoende zijn en moet ook zorgen dat zogenaamde ‘lang parkeerders’ hun auto daar en niet bij de theetuin plaatsen. De wethouder nam uiteraard zelf ook een kijkje en zag dat er zestien parkeerplaatsen geboden kunnen worden op de bestaande verharding. Genoeg, zo luidt het gemeentelijke standpunt. Niet genoeg, zegt de eigenaar, die zich afvraagt of zijn theetuin zonder extra parkeerplaatsen wel rendabel is. Noodzaak voor andere of extra parkeerplaatsen is er wat betreft omwonenden ook niet. Zij ervaren geen hinder van de huidige situatie. Bovendien: is de aanduiding kleinschalig nog wel van toepassing als er nog meer parkeerplaatsen gerealiseerd worden? Extra plaatsen zou je kunnen zien als een grootschalige ontwikkeling, waarvoor de eigenaar overigens een verzoek kan doen. Grootschalige ontwikkelingen passen daar echter weer niet in het gebied volgens het geldende recreatiebeleid. De eigenaar zal het dus moeten doen met de huidige situatie. Volgens de gemeente en de politiek zijn er voldoende mogelijkheden om een kleinschalige theetuin te exploiteren zonder grootschalig parkeren. Slotsom: het bestemmingvlak zal qua vorm gewijzigd worden. Het onverharde deel van het vlak wordt voorzien van een aanduiding waarmee wordt uitgesloten dat deze gronden worden aangewend voor de nevenactiviteiten (waaronder dus parkeren) bij het agrarische bedrijf. Gebruik voor het agrarische bedrijf is daar wel toegestaan. Geen van de politieke partijen nam het voor de eigenaar op. Die werd, dat dan weer wel, creatief genoeg geacht om het ‘probleem’ op te lossen. In het kader van de partiële herziening van het bestemmingsplan wordt op 21 januari volgend jaar overigens een uitspraak gedaan over de situatie aan de Kuzemerweg in Oldekerk, en het al dan niet toekennen van de status plattelandswoning aan een bedrijfswoning.