Lenie blij, Zeehondencrèche spreekt van ‘zwarte dag’

PIETERBUREN – Er zijn vergunningen verleend aan twee nieuwe zeehondenopvanginitiatieven, waaronder een op Terschelling. Lenie ’t hart is dolblij met deze ontwikkeling, Zeehondencentrum Pieterburen is dat bepaald niet en spreekt zelfs van een ‘zwarte dag’.

Zeehondencentrum Pieterburen vreest voor het dierenwelzijn, de ecologische integriteit van Werelderfgoed Waddenzee en de mogelijke gevolgen voor volksgezondheid. De staatssecretaris slaat, volgens het Zeehondencentrum, namelijk hiermee de adviezen van zijn eigen ambtenaren, betrokken provincies en gemeentes, natuurorganisaties, dierenwelzijnsorganisaties, wetenschappers en opvangcentra in de wind. Bovendien staat er in de vergunningverlening dat een wetenschappelijke adviescommissie zich moet gaan buigen over zeehondenopvang in Nederland. Waarom staatssecretaris van Dam dan wel besluit tot een uitbreiding van de opvang is Pieterburen een raadsel. Bovendien meent het Zeehondencentrum dat de zee nog altijd de beste plek voor de zeehond is.

Opvang mag dan ook nooit een doel op zich zijn. Pieterburen heeft vastgesteld dat er vroeger te snel tot opvang werd overgegaan. Voorlichting en observatie kan het aantal gevallen van opvang in bepaalde gebieden kan terugdringen tot 10% van wat het voorheen is geweest. De vrees bestaat dan ook dat uitbreiding wederom zal leiden tot het ‘kidnappen’ van pups. Verder maakt Pieterburen zich zorgen over de veterinaire kwaliteit van de opvang in nieuwe initiatieven. Verantwoorde zeehondenopvang kan namelijk alleen plaatsvinden binnen een breed samenwerkingsverband van dierenartsen en wetenschappers. Dierenwelzijn en volksgezondheid is in het geding, wanneer zeehondenopvang plaatsvindt in een aantal lukraak geplaatste badjes ververst door kraanwater met een afvoer naar het openbare riool.  Zeehonden kunnen dragers zijn van zoönosen (infectieziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn) en van andere op dieren overdraagbare infectieziekten. Bovendien is het toedienen van antibiotica-cocktails aan wilde dieren niet meer van deze tijd. Het vermijden hiervan bij de opvang van wilde dieren vraagt om gespecialiseerde dierenartsen. En het zijn juist al deze specialisten die zich hebben uitgesproken tegen uitbreiding van de opvang. Het bericht van Staatssecretaris Ten Dam zorgde – hoe paradoxaal- voor een uitgelaten stemming bij Lenie ’t Hart.  “Natuurlijk hadden wij gehoopt op een positieve uitkomst, maar wat zijn wij blij dat ook de Staatssecretaris inziet dat er meer ruimte moet zijn voor professionals en vrijwilligers die zich willen inzetten voor elke zeehond in nood. Zeker na de dramatische inbeslagname van tien zeehonden op Terschelling waarbij dierenredder van het jaar, Hessel Wiegman, in een kwaad daglicht werd gezet, voelt dit als gerechtigheid!”, aldus Lenie ’t Hart.

Meer dan 11.000 steunbetuigingen aan Hessel volgden op deze actie van de NVWA die vorige maand samen met afgevaardigden van de Zeehondencrèche Pieterburen met een grote overmacht naar Terschelling was gekomen om de zeehonden in beslag te nemen en af te voeren naar Pieterburen.
Dit terwijl de vergunningsaanvraag voor zeehondenopvang op Terschelling al vrijwel was afgerond. Hessel zet zich al 50 jaar met hart en ziel in voor de zeehonden en heeft inmiddels meer dan 4.000 zeehonden gered.   “Wat geweldig dat Hessel nu rechtmatig zijn mooie werk mag voortzetten en dat ook de vrijwilligers in Termunten aan de slag kunnen’, zegt ’t Hart. ‘We mogen nooit onze ogen sluiten voor de individuele zorgplicht voor een dier in nood. Kun je zo’n dier helpen, dan doe je dat.
De vrijwilligers van de Stichting Zeehondenopvang Eemsdelta en de Stichting Zeehondenopvang Terschelling hebben er vertrouwen in dat zij met hun professionele zorg voor de zeehond ook daarna bestaansrecht hebben. De voorbereidingen voor de opvang zijn inmiddels in volle gang.