Raad Achtkarspelen: ‘Zie af van heffing precariorechten’

ACHTKARSPELEN – Een meerderheid van de gemeenteraad van Achtkarspelen (FNP, GBA, PvdA en CU) heeft het college van B en W middels een motie dringend verzocht om af te zien van de heffing van precariorechten. Onlangs ontvingen inwoners van Achtkarspelen een onverwachte brief van waterbedrijf Vitens met een te betalen extra bedrag. Deze brief heeft begrijpelijk voor veel onrust gezorgd, vinden de partijen. Deze motie wordt ingediend door een meerderheid van de raad en wordt dan een uit te voeren opdracht voor het College van B en W. In deze motie van de FNP, GBA, CU en PvdA staat dat de raad, die destijds besloot om precariorechten te gaan heffen, onvoldoende scherp is geweest. De partijen vinden dat voortschrijdend inzicht noopt tot heroverweging. De fracties FNP, GBA, CU en PvdA vinden dat in géén geval de inwoners van Achtkarspelen de dupe mogen worden van de precarioheffing. Het College B en W van Achtkarspelen krijgt met de motie de opdracht om onmiddellijk af te zien van de heffing van precariorechten bij Vitens. De fracties vinden ook dat Vitens voorbarig heeft gehandeld omdat de zaak nog onder de rechter ligt. In de raadsvergadering van 25 januari zal de raad van Achtkarspelen over deze motie stemmen.