Symposium voorafgaand aan Dag van de Garnaal

Lauwersoog Jan Koelstra - Viskotter

LAUWERSOOG – De Stichting Promotie Lauwersoog organiseert op zaterdag 13 september ‘de Dag van de Garnaal’. Vanaf 10.00 uur ’s ochtends kan een ieder binnenlopen in het gebouw van de Visafslag om de sfeer, en garnalen te proeven.
Er zijn vissersschepen beschikbaar om een rondje te varen. In de hal van de Visafslag en op het terrein rondom valt van alles te bezichtigen en te doen. Ook voor de kinderen is er van alles te doen. Voorafgaand aan ‘de Dag van de Garnaal’ wordt er op vrijdag 12 september voor het eerst een symposium georganiseerd voor genodigden. Tijdens het symposium gaan een aantal sprekers in verschillende ontwikkelingen in de visserij. ‘Voor het symposium op vrijdag 12 september hebben wij bewust vertegenwoordigers van de aanvoersector, de visverwerkende bedrijven, de toeleverende bedrijven, handelaren transport en retail  in de garnalenvisserij en onderwijs- en onderzoeksinstellingen en de overheden uitgenodigd, opdat informatie, innovaties en ideeën voor verdere samenwerkingsgebieden worden gedeeld. Na afloop worden de uitkomsten van het symposium gecommuniceerd voor overige geïnteresseerden,’ aldus voorzitter Wim Woudstra. Kijk voor meer informatie op www.promotielauwersoog.nl.