“Elk dorp is in beeld; we willen maatwerk leveren en de kwaliteit verbeteren”

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi positief over woningbouw Westerkwartier

WESTERKWARTIER – Sinds de totstandkoming van de nieuwe gemeente Westerkwartier heeft de gemeente hard gewerkt aan een nieuwe woonvisie. De oude woonvisie, van de voormalige gemeenten, was verouderd. De behoeften en wensen vanuit de samenleving op het gebied van wonen veranderen en de gemeente wil daar graag aan voldoen. De concept-woonvisie is in het najaar afgerond en lag tot 3 november ter inzage voor inwoners. Begin volgend jaar staat de woonvisie voor vaststelling op de agenda bij de gemeenteraad. Verantwoordelijk wethouder Geertje-Dijkstra Jacobi vertelt in gesprek met de Streekkrant het een en ander over de plannen op het gebied van woningbouw in de gemeente Westerkwartier.

“Het komen tot de woonvisie zoals die er nu ligt, kende een lang proces”, begint de wethouder. “Zo hebben we onder andere een woningmarktonderzoek gehouden, gesproken met diverse makelaars, is er een online enquête verspreid, hebben we bijeenkomsten gehad met dorpsverenigingen, een webinar voor de inwoners georganiseerd en zijn er verschillende raadsactiviteiten gehouden. We wilden een zo goed mogelijk beeld krijgen van de huidige situatie en bovendien ook luisteren naar de wens van de inwoners”. De woonvisie geeft een doorkijkje van de plannen op het gebied van woningbouw in de gemeente Westerkwartier tot het jaar 2030. Van eind september tot en met begin november lag de woonvisie ter inzage en daar zijn veertien reacties op gekomen. Als het meezit, stelt de raad de woonvisie begin 2021 vast. “We zijn lang bezig geweest met de totstandkoming van de woonvisie, maar dat betekent niet dat we de afgelopen periode stil hebben gezeten. Er zit behoorlijk veel in de pijplijn. Elk dorp heeft zo zijn eigen wensen”, aldus Dijkstra-Jacobi.

Op landelijk niveau is er een behoorlijke vraag naar woningbouw. Ook in de gemeente Westerkwartier is er vraag naar woningbouw, maar de wethouder stelt dat de vraag van het platteland een andere is dan in de steden. “De gemeente Westerkwartier heeft 41 dorpen en eigenlijk willen ze bijna allemaal woningbouw. Dat speelt al jaren. Je moet de juiste afweging maken of het om rationele of emotionele argumenten gaat. Er is in de gemeente Westerkwartier zeer zeker woningbehoefte en we zijn dan ook druk bezig met woningbouwplannen. Voorbeelden hiervan zijn de wijk Oostindie in Leek, de ontwikkeling van nieuwbouw in Oldekerk en het Roblespark in Grootegast. Dat zijn plannen die jaren geleden zijn ingezet. Het realiseren van woningen kost een hoop tijd, maar er wordt wel degelijk volop gebouwd”.

Onlangs uitte ook de raad zijn zorgen over de woningbehoefte in de gemeente. Dijkstra-Jacobi geeft aan dat er achter de schermen volop aan wordt gewerkt. “Als gemeente kijken we goed naar welk dorp welke behoefte heeft. Ieder dorp moet zich echter ook afvragen hoe groot ze willen worden. Er komt veel meer bij kijken dan alleen maar bouwen. De leefbaarheid mag namelijk niet in het geding komen. Soms is herstructurering of inbreiding beter dan uitbreiding alleen”. De verwachting is dat Westerkwartier per jaar zo’n 275 woningen kan realiseren. Hiermee maakt de gemeente een gezonde groei door. “Wij hebben een andere opgave dan de stad Groningen. Daar is een behoorlijk woningtekort”, aldus de wethouder.

Dijkstra-Jacobi geeft aan dat er volop aandacht is voor woningbouw. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar mogelijke ontwikkeling in Ezinge en naar sociale woningbouw zoals de Borghlocatie in Zuidhorn. “Elk dorp is bij ons in beeld”, vertelt ze. “We willen in alle dorpen maatwerk bieden en de kwaliteit in het betreffende dorp verbeteren. Woningbouw is voor dit college ontzettend belangrijk en dat blijkt ook uit de begroting. Het hebben van een dak boven je hoofd is namelijk een van de voornaamste levensbehoeften. Samen met de raad en de inwoners willen we dit zorgvuldig doen, want het gaat iedereen aan. Er zijn nooit genoeg woningen”.

De woonvisie geeft een klein doorkijkje tot het jaar 2030, maar volgens de wethouder is het lastig om tien jaar vooruit te kijken. “De tijd verandert zo snel, dus het is belangrijk om mee te bewegen. De woonvisie wordt in eerste instantie vastgesteld tot en met 2025. In 2025 actualiseren we de woonvisie en kijken we of we onze plannen moeten bijstellen. We blijven inspelen op de actualiteit”, besluit Dijkstra-Jacobi.