Hondenpoepterreur in Zuidhorn duurt voort

“Wij voelen ons niet serieus genomen door de gemeente”

ZUIDHORN – Zo’n vier jaar geleden werd in deze krant geschreven over de hondenpoepterreur in Zuidhorn. Bewoners van de Admiraal de Ruyterstraat in Zuidhorn ergerden zich aan de overlast van hondenpoep op de groene veldjes in hun straat. Niels Rollingswier, destijds bewoner van de Admiraal de Ruyterstraat, pleitte voor bordjes op deze plekken, maar de toenmalige gemeente Zuidhorn zag daar niets in. Het onderkende het hondenpoepprobleem en gaf aan na te denken over maatregelen om het probleem tegen te gaan. Hierbij zou men ook kijken naar de maatregelen die destijds golden in Marum, waar volop geëxperimenteerd werd.  Inmiddels zijn beide gemeenten, samen met Grootegast en Leek, opgegaan in de gemeente Westerkwartier, maar volgens Rollingswier is het hondenpoepprobleem daarmee niet verholpen. De inwoner van Zuidhorn is inmiddels verhuisd naar de Gaickingalaan, maar ook hier is de overlast ontzettend groot.

“In vier jaar tijd is er werkelijk niets veranderd”, stelt Rollingswier. “De voormalige gemeente Zuidhorn gaf destijds aan na te denken over nieuwe maatregelen, maar tot op heden heeft dat tot niets geleid. Het is mooi dat de gemeente aangeeft dat eigenaren van honden de poep zelf moeten opruimen, maar op vele plekken gebeurt dat niet. Ook de gemeente is daarvan op de hoogte, maar er wordt geen actie ondernomen. Dat is ontzettend jammer”. Rollingswier woont inmiddels aan de Gaickingalaan in Zuidhorn. Achter zijn huis is onlangs een informatieve insectentuin gecreëerd, waar vaak kinderen aanwezig zijn. Ook op deze plek wordt regelmatig hondenpoep aangetroffen. “Het is hier misschien nog wel erger dan in mijn vorige straat”, gaat Rollingswier verder. “Samen met de gemeente hebben we zo’n prachtige tuin gecreëerd en dan wordt er zo mee omgegaan. Kinderen kunnen op deze manier weinig lol beleven aan de insectentuin”.  

De buurtbewoners van de Gaickingalaan hebben zelf al eens actie ondernomen om de hondenpoepterreur tegen te gaan. Zo hadden zij een print gemaakt waarop stond dat eigenaren van honden zelf de poep op moesten ruimen, maar deze is door de gemeente weggehaald. Rollingswier heeft ook dit jaar al meermaals contact gehad met de gemeente Westerkwartier, maar zij willen van nieuwe maatregelen tot nog toe niets weten. “De gemeente wil geen bord plaatsen, omdat dit niet past in de ecologische strook”, laat de Zuidhorner weten. “Een medewerker van de gemeente heeft mij laten weten dat er een opruimplicht geldt binnen de bebouwde kom en dat daarop ook gecontroleerd wordt door boa’s. Maar in de tijd dat ik hier woon, is er slechts twee keer een boa geweest, die alleen even snel zijn hoofd om het hoekje stak. Op die manier is handhaven natuurlijk ook ontzettend lastig”.

Het stoort de buurtbewoners dat de gemeente haar beleid niet kan handhaven. “Volgens mij is het een kleine moeite om regelmatig een boa langs te sturen. Als je je hoofd om het hoekje steekt, zie je inderdaad vrij weinig. Ze mogen bij mij in de tuin komen staan om te posten. Dan weet ik zeker dat ze genoeg mensen op heterdaad kunnen betrappen”. Rollingswier ziet het zelf ook regelmatig gebeuren. Hij spreekt hondeneigenaren daar dan ook vaak op aan. “Maar daar heeft u toch geen last van?, wordt er dan gezegd. Velen hebben een grote mond. Ook dat is frustrerend”, aldus Rollingswier.

Volgens Rollingswier is de gemeente Westerkwartier dus niet van plan om een bord te plaatsen op het veldje bij de Gaickingalaan. De Zuidhorner stelt dat het hondenpoep probleem zich op die manier blijft voordoen. “Het is ontzettend jammer dat we zo’n prachtige insectentuin hebben gemaakt voor de kinderen en dat zij daar niet zorgeloos gebruik van kunnen maken. Wij zijn absoluut geen hondenhaters, maar het hebben van huisdieren brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Eigenaren van honden moeten de poep opruimen, dat is ook het beleid van de gemeente. Als eigenaren dat niet doen, moeten zij daarop aangesproken worden door de gemeente en ook dat gebeurt niet. Ik heb regelmatig contact met de gemeente, maar wij voelen ons niet serieus genomen. Het handhaven op deze wijze heeft geen zin. Er moet iets veranderen”, besluit Rollingswier.

Reactie gemeente Westerkwartier:
“Veel mensen ergeren zich aan hondenpoep op straat of op veldjes. In onze APV (Algemene Plaatselijke Verordening) is opgenomen dat binnen de bebouwde kom een opruimplicht geldt en hierop wordt ook gecontroleerd door onze boa’s. Op dit moment is het beleid niet om op verzoek verbodsborden te plaatsen. We nemen klachten over overlast van hondenpoep serieus en onze boa’s geven de Gaickingalaan de komende periode dan ook extra aandacht”.