In Beeld – Natasja Bennink

Het nieuwste boek van Natasja Bennink is op 9 april officieel gepresenteerd. In dit boek, genaamd ‘Beelden’, is een uitgebreide selectie van haar werk opgenomen. In het bijzonder is er aandacht voor haar bijzondere project in Harderwijk. In opdracht van het Stadsmuseum Harderwijk maakt zij twaalf bronzen beelden om de geschiedenis van deze dertiende-eeuwse Hanzestad in kaart te brengen. Ze vormen samen een beeldenroute door de stad. Het eerste exemplaar van haar nieuwe en tevens haar derde boek, werd overhandigd aan Anton Daniëls. Hij nam Bennink mee in de geschiedenis van Joods Harderwijk. Zijn verhaal inspireerde haar voor het beeld van “De Joodse man”. “Naast een eervolle opdracht, was het voor mij ook een uitdaging. Harderwijk heeft een hele bijzondere geschiedenis en ik heb vooral ook de plaatselijke gemeenschap erbij betrokken voor wat betreft de onderwerpen of personages, die daarvan deel uitgemaakt hebben”, vertelde Bennink al eerder aan de Streekkrant. “Overigens geldt voor al mijn werk dat ik er betekenis en zingeving in wil leggen. Verbondenheid is daarbij een kenmerkend thema.” Het boek ‘Beelden’ is nu overal verkrijgbaar. Kunsthistorica Sophie van Steenderen maakte de begeleidende tekst en het voorwoord is geschreven voor Annabelle Birnie, directeur van De Nieuwe Kerk en Hermitage in Amsterdam. De foto’s zijn gemaakt door Reyer Boxem en het boek is uitgegeven door Philip Elchers.