Nieuwe cijfers RIVM: 182 nieuwe ziekenhuisopnames en 181 overledenen

STREEK – Zojuist heeft het RIVM een nieuwe update gegeven wat betreft het aantal nieuwe coronapatiënten, overledenen en ziekenhuisopnames. Het RIVM meldt dat er 1061 nieuwe besmettingen bekend zijn en dat 181 mensen overleden zijn aan het coronavirus. Deze cijfers lagen gisteren nog op respectievelijk 734 en 189. Het aantal patiënten dat de afgelopen 24 uur is opgenomen (geweest) in het ziekenhuis is gestegen met 182. Dit waren gisteren nog 189.

Het totaal aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen of opgenomen is geweest staat momenteel op 9309. Het totaal aantal bekende besmettingen is nu 29.214. Toch zijn dit er naar alle waarschijnlijkheid veel meer; niet iedereen wordt getest. Het aantal overledenen in Nederland, als gevolg van het coronavirus, ligt momenteel op 3315. Ook dit aantal ligt waarschijnlijk hoger, doordat alleen geteste patiënten worden meegerekend als ze overlijden aan de gevolgen van een besmetting.

Het RIVM hecht momenteel de meeste waarde aan het aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten. Dit aantal ligt vandaag lager dan gisteren. Het is belangrijk om te weten dat het aantal meldingen per dag niet het werkelijke aantal sterfgevallen of ziekenhuisopnames van de afgelopen dag is. Dit komt omdat er een vertraging zit tussen het moment van overlijden en ziekenhuisopname en de rapportage hiervan aan de GGD’en. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

In het Westerkwartier zijn momenteel veertien personen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis in verband met het coronavirus. Het aantal bekende besmettingen staat momenteel op 51. In het Westerkwartier zijn er, zover bekend, drie inwoners overleden als gevolg van het coronavirus. In de gemeente Het Hogeland zijn nu 23 besmettingen bekend, waarvan zeven patiënten opgenomen zijn (geweest) in het ziekenhuis. Eén van hen is overleden. In de gemeente Achtkarspelen zijn zeven besmettingsgevallen bekend. Geen enkele patiënt is tot op heden opgenomen (geweest) in het ziekenhuis of overleden.

Verspreiding verloopt langzamer
De cijfers van de afgelopen dagen passen nog steeds bij het beeld dat de verspreiding van COVID-19 langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn. 

Er wordt sinds 6 april meer getest. De uitbreiding van het testen is bedoeld voor patiënten met een hoog risico op ernstig verloop van een coronavirusinfectie en zorgmedewerkers ook buiten het ziekenhuis. Zoals huisartsen, verpleeghuismedewerkers, medewerkers gehandicaptenzorg en thuiszorgmedewerkers die klachten hebben. 

Coronavirus in verpleeghuizen
Naar schatting heeft ongeveer één derde van de verpleeghuizen tenminste één patiënt met COVID-19. Het RIVM ziet dat er de laatste dagen niet veel nieuwe verpleeghuizen met COVID-19 patiënten bijkomen, maar wel is er een verspreiding binnen de verpleeghuizen zichtbaar.