Ongenode Gast: Wat kiezen senioren?

Tijd: 14.00 uur
Datum: 3 oktober
Plaats: De Schutse, Leek

LEEK – De ongenode gast was woensdag te vinden in Leek. In de Schutse om precies te zijn. Daar werd de eerste van twee verkiezingsdebatten gehouden georganiseerd door Sociaal Platform Senioren Westerkwartier, “zeg maar de samenwerkende seniorenverenigingen in het Westerkwartier”, duidt Meindert Bouma. Het was mooi om te zien dat alle negen partijen senioren de moeite waard vinden om over te debatteren. Senioren inderdaad, want het woord ‘ouderen’ was ten zeerste verboden. “Klinkt ook zo negatief”, aldus gespreksleider Albert Roetman, “want de zestiger van nu is de veertiger van vroeger.” Opdat u het weet. Ook de ongenode gast is benieuwd naar de thema’s die senioren bezig houden. Zeker met het oog op het komende lijsttrekkersdebat dat deze krant samen met ‘grote broer’ De Krant organiseert. Dus peilen we de stemming in de Schutse, de seniorenvoorziening waar recent grote welzijnsklappen zijn gevallen. Links aan tafel zit Chris Veeze. De grote man van 50 Plus heeft er zin in. En dat is logisch. Veeze speelt een ‘thuiswedstrijd’ voor zijn eigen doelgroep. Dat kan niet gezegd worden van Hielke Westra die direct door Roetman onder vuur wordt genomen vanwege een ongelukkig gekozen pictogrammetje in het CDA-verkiezingsprogramma. Het zij hem vergeven, want behoudens 50 Plus hebben alle partijen weinig te melden in hun verkiezingsprogramma’s over specifiek ouderen. En dat is ook niet verwonderlijk, want je kan niet elke doelgroep apart behandelen in een programma. Of zoals Rogier van’t Land stelt: “Ouderen zijn onderdeel van de inclusieve samenleving die wij als D66 graag zien.” Daar was Koos Siegers (ChristenUnie) het roerend mee eens. “De oudste inwoner van het Westerkwartier is 107 jaar. Dat maakt ons een samenleving voor mensen van 0 tot 107 jaar.” Bovendien zijn de problemen bekend. “Er moet beleid gemaakt worden op de realisatie van levensloopbestendige woningen”, vindt Ytsen van der Velde. Daarbij wijst hij richting Opende waar het project Droomwonen een mooie vlucht neemt en ouderen –excuus: senioren- in staat stelt om langer in het eigen dorp te blijven wonen. PvdA-man Hans Koenders, voor één dag genaamd Koenes, wees op de gebrekkige vervoerslijnen die alleen van oost naar west lopen. “De noord-zuid verbinden moeten beter”, zegt hij. Het gaat allemaal geld kosten, zoveel werd de ongenode gast wel duidelijk. Vraaggericht vervoer op gezette tijden en afgestemd op de wensen van senioren is kostbaar. “En laten we vooral geen beloftes doen die we financieel niet waar kunnen maken”, aldus een realistische Tanja Haseloop (VVD). Ook de Schutse zelf kwam aan bod. Want de voorziening van Vredewold heeft recent harde klappen gekregen, nadat bekend werd dat Vredewold geen partij is in de Westerkwartierder welzijnswereld. De Schutse zal zeker blijven bestaan, denkt Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks), “want de Schutse is van jullie!” Verder weinig vuurwerk over zaken die senioren bezig houden, moest de ongenode gast vaststellen. Geen partij die zegt dat senioren niet moeten zeuren over het openbare vervoer. Geen partij die senioren van hun geliefde dorp naar het nabijgelegen hoofddorp verwijst om daar te sterven in een groot verzorgingstehuis. En dat lag ook niet in de lijn der verwachting. Gebeurde er dan helemaal niets? Zeker wel! René de Vink probeerde namens Sterk Westerkwartier uit te leggen waarom stemmen op lokale partijen een verstandige keuze is. Dat kwam hem op een uitbrander van Koenders te staan: “Plucheplakkers zijn jullie, Sterk Westerkwartier bestaat alleen vanwege de trammelant bij de VVD.” Een pijnlijk moment voor de PvdA’er. De Vink komt namelijk uit het huis van GroenLinks… Wel noteerde de ongenode gast een aantal onderwerpen die met stip stijgen op de onderwerpenlijst van het Grote Lijsttrekkersdebat van het Westerkwartier, georganiseerd door de Krant en de Streekkrant op dinsdag 13 november aanstaande in het RodenburgTheater te Leek. Te weten; welzijn en wonen.