Oplevering compartimenteringsstuw Lettelberterdiep

WESTERKWARTIER – Afgelopen week werd een bedienbare stuwklep in de compartimenteringsstuw in het Lettelberterdiep geplaatst. Een mijlpaal, want hiermee is het belangrijkste onderdeel van de stuw geplaatst. De stuw, nabij de brug in het Mienscheer aan de A7, is één van de twee compartimenteringsstuwen die nodig zijn om water te kunnen sturen bij waterbergingen in De Drie Polders en Polder de Dijken Bakkerom in het Zuidelijk Westerkwartier.

“Weer een belangrijke stap in het duurzaam beheersen van het watersysteem in dit gebied. En dat allemaal mooi op schema. Iets om trots op te zijn”, aldus Herman Beerda, dagelijks bestuurslid bij het waterschap Noorderzijlvest. De stuw is in opdracht het waterschap Noorderzijlvest geplaatst.

De compartimenteringsstuwen in het Lettelberterdiep en het Hoendiep spelen een belangrijke rol bij de inzet van de twee waterbergingen De Drie Polders en Polder De Dijken Bakkerom. Als de waterstand in de boezem in het gebied te hoog komt te staan, zorgt de stuw dat het water naar de waterberging loopt. Daarmee voorkomt het waterschap Noorderzijlvest dat het water uit Drenthe richting het Zuidelijk Westerkwartier (ZWK) stroomt én daarmee ontlast het de Electraboezem richting gemaal De Waterwolf. Door middel van twee inlaten regelt het waterschap dat het water vanuit de boezem  terecht komt in de bergingsgebieden. Door de aanleg van deze compartimenteringsstuwen kan het waterschap de waterbergingsgebieden beter en effectiever inzetten. De stuw wordt enkel ingezet zodra waterberging nodig is. Op zo’n moment gaat de klep omhoog en kunnen er geen boten door het Lettelberterdiep varen. Ook in het Hoendiep, naast de Oostwolmerdraai wordt een compartimenteringsstuw geplaatst. Naar verwachting gebeurt dit eind september 2021.