Sluiting De Wierde van de baan

grijpskerk_wierde_2

GRIJPSKERK – De Wierde in Grijpskerk is definitief gered. Vanaf 1 januari 2017 draagt de huidige zorgaanbieder Zonnehuisgroep Noord de zorg over aan de Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ). Beide partijen hebben daar vorige week overeenstemming over bereikt.
Daarmee komt er een einde aan de onzekerheid die er heerste bij de bewoners van het zorgcentrum, het personeel en de inwoners van Grijpskerk. Grote onrust heeft de onzekere situatie in De Wierde overigens nooit opgeleverd en ook het vertrouwen in een goede afloop bleef het afgelopen jaar onverminderd groot. Dat blijkt uit het feit dat geen enkele bewoner is vertrokken en de instroom van nieuwe bewoners in stand bleef. Naast de zorgtaken, die het NNCZ en de in oprichting zijnde dorpscoöperatie De Nieuwe Wierde gaan overnemen, krijgt De Wierde nog een belangrijke functie. De gemeente Zuidhorn heeft het zorgcentrum aangewezen als locatie voor een multifunctioneel centrum. De dorpscoöperatie zal ook het reilen en zeilen binnen het MFC in goede banen gaan leiden en de exploitatie van het restaurant voor haar rekening nemen. Deze ontwikkeling was niet mogelijk geweest zonder de hartverwarmende inzet en ondersteuning van de Grijpskerker bevolking. De betrokkenheid bij de Wierde blijkt uit de gulle gaven bij een crowdfundingsactie voor de oprichting van de coöperatie, die ruim 18.500 euro opbracht.Dit mede dankzij genereuze bijdragen van het Groene Kruis en SNS-fonds, de zeer druk bezochte bijeenkomsten in de PKN-kerk, en tot slot de unanieme steun van de gemeenteraad bij het besluit voor de ondersteuning van de cliëntenraad en bij het besluit over de investeringen ten behoeve van het MFC en de exploitatie.