Twitterterrorist

Niet iedereen ziet de PVV graag toetreden tot de Westerkwartierder politiek. Wethouder Bert Nederveen (Zuidhorn) vindt de Partij Voor de Vrijheid bijvoorbeeld absoluut geen aanwinst, zo liet de wethouder op Twitter weten. Dat Nederveen de PVV niet de meest ‘respectvolle’ partij vindt is te begrijpen. Het is echter ook een waarderingsoordeel. Er zijn best respectvolle PVV’ers te vinden en iedereen bij voorbaat over één kam scheren vanwege een politieke voorkeur is niet echt redelijk. Er zijn immers partijen -zoals de PVV- die dat ook doen en daar terecht op afgerekend worden. Maar goed, het is verkiezingstijd en daar zit ook de ChristenUnie-afdeling Zuidhorn vol in. Zeker gelet op de hippe stropdassen en mooie sjaaltjes in de partijkleur die de fractieleden deze weken met trots dragen. Ik was dus voornemens om zijn tweet netjes te beantwoorden met mijn zienswijze. Overigens ook een waarderingsoordeel. Halverwege het tikken van mijn tweet kreeg ik echter een notificatie te zien van een twitterterrorist. Want de titel van deze column slaat natuurlijk niet op de wethouder. Dat Nederveen veel twittert is een feit, maar een twitterterrorist zou ik hem niet willen noemen. Nee, die ‘eer’ gaat naar de persoon die in een paar woordjes de mening van de wethouder wist te onderstrepen en werkelijk alles wat ik aan verweer had teniet deed. Ik zal de beschamende woorden hier niet herhalen en zeker niet publiceren, maar laten we het erop houden dat het koren op de molen is van groeperingen die van mening zijn dat stemrecht niet per definitie voor iedereen is. Persoonlijk hoop ik dat de tweet afkomstig is van een gefrustreerde puber die een slechte Valentijnsdag heeft gehad, want als dit van een volwassen persoon komt is het echt heel treurig gesteld met een deel van onze samenleving. Bert Nederveen zei echter wel de SP graag in de toekomstige gemeenteraad te zien. En na mijn gesprek met voorzitter Koos Slagter van de afdeling Zuidhorn van de Socialistische Partij kijk ik daar ook naar uit. Koos hoeft niet zo nodig, zei hij. Zitting nemen in de gemeenteraad is één manier om je idealen en wensen te verwezenlijken. “Je kan ook acties opzetten, medestanders proberen te vinden en zo de politiek in beweging krijgen”, weet de SP-man. Daarbij verwees hij naar de hartenactie van 2015-2016 die de SP op touw had gezet om de veiligheid in de kleinere dorpen te vergroten. Een ander voorbeeld is het voorpaginaverhaal van deze week. De SP kiest voor de weg der geleidelijkheid. Eerst een goed doortimmert programma en capabele kandidaat-raadsleden, dan pas meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. In die volgorde en niet anders, vindt Koos. Zelf twijfel ik niet of de SP mee gaat doen. De groep mensen die we met regelmaat in de Zuidhorner samenleving treffen is bloedfanatiek en minstens zo vasthoudend. Er zijn ongetwijfeld meer van zulke mensen te vinden in Leek, Grootegast en Marum die dezelfde ideeën aanhangen én politiek geëngageerd zijn. Bovendien telt de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Westerkwartier straks 33 raadsleden. Plaats genoeg voor de SP lijkt mij. Je moet er toch niet aan denken dat er straks zevenkoppige fracties in de raad zitten. Waarom niet? Omdat fracties de portefeuilles verdelen om de werkdruk verspreiden, en om zich zo individueel te specialiseren in bepaalde onderwerpen. Daarom komt het ene raadslid soms vaker aan het woord dan een andere. Tweemansfracties hebben het best druk, viermansfracties al wat minder en alles wat er meer zit namens een partij kan aangemerkt worden als stemvee. Netjes je hand opsteken bij stemmingen om je partij aan een meerderheid te helpen, maar concreet iets toevoegen? Neuh, niet echt. Meerdere partijen betekent meerdere standpunten en meerdere groepen mensen die gehoord worden via hun volksvertegenwoordigers. Dus betere oplossingen voor vraagstukken en problemen. Ik ben voor meer-smaakjes-politiek. Al is het laatste woord straks aan u, de kiezer. Zeven raadszetels voor -bijvoorbeeld- de ChristenUnie is in het Westerkwartier niet ondenkbaar. En ach, ook dat heeft ook zo zijn voordelen. Van nog vier jaar ChristenUnie-wethouder Bert Nederveen na de herindeling wordt niemand minder. Behalve dan de twitterterrorist die inmiddels eenzaam bivakkeert op mijn blocklist.

Meediscussiëren over de herindeling of jouw mening laten horen? Laat het weten op Twitter @richardlamberst!