“Ulrum leefbaar houden is moeilijk, maar niet onmogelijk”

ulrum opening infocentrum-2

Infocentrum Project Ulrum  feestelijk geopend

ULRUM – Het project om Ulrum leefbaar te houden begint steeds meer vorm te krijgen. Afgelopen donderdag werd het infocentrum van Project Ulrum 2034 en DEEL& Ulrum feestelijk geopend. Na de openingshandeling door Alice en Jan-Meindert Luth, hield wethouder Herwil van Gelder een toespraak. In het infocentrum kan iedereen terecht met vragen over Ulrum en de toekomst van het dorp. Ook zal het centrum gebruikt worden als ontmoetingsplek voor de verschillende werkgroepen die actief zijn om het dorp toekomstbestendig te maken. “Het wordt moeilijk om Ulrum leefbaar te houden, maar het is geen onmogelijke opgaaf”, aldus Roelof Noorda die betrokken is bij het project.
Noorda legt uit dat het project bestaat uit drie onderdelen. Er wordt nagedacht over herbestemming van leegstaande panden, het opplussen van de bestaande woningen en mogelijke ruilverkaveling met particulier woningbezit en dat van de woningstichting. Ingrijpen is nodig om Ulrum niet in een spookdorp te laten veranderen. “In 2011 werden 66 woningen aangeduid als zwakke woningen. Het kan gaan om leegstand of verloedering van de woning. En dat moet je niet hebben, want dan gaat het verkrotten”, aldus Noorda.
Maar redding is nabij. Doel van het project is dat de inwoners van Ulrum actief meedenken over oplossingen. Noorda: “De tijd dat de overheid alles doet, is voorbij. Burgerparticipatie, het is tegenwoordig een modewoord, maar daar draait het in dit project wel om. Inwoners moeten op eigen initiatief, op eigen kracht en met eigen middelen aan de slag. Zelf ben ik een geboren en getogen Ulrummer. Ik heb veel winkels zien verdwijnen. En de overgebleven supermarkt staat het water aan de lippen nu er een nieuw winkelcentrum gevestigd is in Leens. We moeten dus ook uit gaan zoeken of er een soepelere manier is om een winkelpand een andere bestemming te geven, zodat het niet leeg blijft staan.”
De precieze openingstijden van het infocentrum aan de Noorderstraat zijn nog niet bekend, maar naar verwachting is er geregeld iemand van de werkgroepen aanwezig in de komende weken.