“We willen meedoen aan het FIRST LEGO League WK”

Pretty Smart POWER Girls op weg naar Amerika

NOORDHORN – Bree, Sara, Hiske, Susanna, Yara en Anne-Maaike wisten eerder dit jaar de Beneluxfinale van de FIRST LEGO League (FFL) te winnen. Een behoorlijke prestatie zo blijkt uit de verhalen van de meiden, die samen de Pretty Smart POWER Girls (PSPG) vormen. “Men zegt dat jongens goed zijn in techniek. Dat zal best, maar wij hebben de prijs!”, aldus Sara lachend. De talentvolle en innovatieve meiden doen mee aan de wedstrijd die gericht is aan kinderen in de leeftijd van 9 tot 15 jaar. “Er doen veel scholen mee”, stelt één van de trotse ouders. “Zij sturen hun ‘beste’ leerlingen. Des te knapper is de overwinning van deze meidengroep die ook echt vriendinnen zijn.” Het mooie resultaat van de meiden heeft hun een uitnodiging opgeleverd voor het wereldkampioenschap FFL. In Detroit, Amerika. En dat is een obstakel leert navraag bij de dames.

Allereerst terug naar de opmerking dat de meiden een echte vriendinnengroep is, die in Noordhorn haar thuisbasis heeft. “FFL is meer dan alleen een wedstrijd waarbij je robot bouwt die problemen kan oplossen”, vertelt Bree. “Een groep wordt beoordeeld op meerdere onderdelen.” Het bouwen van de LEGO-robot die problemen oplost op een vooraf vastgestelde tafel is daar één van. Tevens moet de groep een presentatie geven over het thema dat jaarlijks veranderd. “Dit jaar staat water centraal”, zegt Anne-Maaike. De meidengroep heeft vervolgens zelf waterschaarste als probleem geduid en daar een project van gemaakt, waarbij de eindpresentatie op de grote dag zelf beoordeeld werd door een kundige jury. Daar hebben we goed op gescoord, klinkt het eensgezind. Ook de andere twee onderdelen die de jury belangrijk vindt, normen en waarden en teamwork, waren geen probleem voor het zestal. Een echte vriendinnengroep dus, luidt de logische conclusie. “Zes is ook echt een mooi aantal”, vindt Susanne. “Daardoor kunnen we mooi in tweetallen aan verschillende onderdelen werken.” Want winst in Leeuwarden was mooi, het volgende doel is meedoen aan het wereldkampioenschap FFL in Detroit. En dat blijkt best nog wel een flink obstakel te zijn voor de meiden die zelf tussen de 10 en 13 jaar oud zijn. Niet alleen zijn er zes tickets nodig om de LEGO-talenten aan de andere kant van de oceaan te krijgen, ook zullen er ouders als begeleiding mee moeten en krijgt de groep te maken met kosten voor de overnachtingen en het eten. Hiske: “We hebben uitgerekend dat we zo’n 33.000 euro nodig zijn om mee te kunnen doen aan het WK. Dat is best zakelijk allemaal, dus dat regelen onze ouders.” De trotse wethouders Fred Stol en Henk Bakker van de gemeente Zuidhorn hebben 6.000 euro in het ‘potje’ van PSPG gedaan en ook de gemeente Noordenveld heeft een bijdrage gedaan voor het Roder teamlid Yara. “Samen met andere lieve gevers en donateurs hebben wij nu ongeveer 10.000 euro”, weet Bree. En dat is dus nog ruimschoots te weinig om op het prestigieuze WK te geraken. De komende weken zullen de jongedames zich dus zichtbaar inzetten om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen voor het kampioenschap dat van 25 tot en met 28 april wordt gehouden. “Het is mooi dat je de beste bent van de Benelux”, aldus Sara, “maar je wilt je dan natuurlijk ook meten met de rest van de wereld.” De meiden geven aan dat het doel ‘natuurlijk’ het winnen van het WK is, maar dat de ervaring alleen al onvergetelijk is. En belangrijk, want er wordt echt hard gewerkt aan het oplossen van bestaande problemen door een jonge generatie die onze kennis van nieuwe impulsen moet voorzien. En vanuit het eigen Westerkwartier in de LEGO Education Innovation Studio (LEIS) te Noordhorn. Financiële steun om deze jonge innovatieve talenten in Amerika te krijgen, zodat zij zich kunnen meten met de rest van de wereld tijdens het FIRST LEGO League World Championship, is meer dan welkom. Onmisbaar zelfs. Bijdrages kunnen gestort worden op bankrekeningnummer NL 17 ABNA 0405608470 t.n.v. Stichting LEIS te Zuidhorn o.v.v. PSPG. Voor meer informatie of aanvullende vragen kunt u contact opnemen met PSPG via pretty.smart@fflteam.nl.