week 45

In de maand september zijn er veel excursies over waterdiertjes geweest. Zowel voor onze jeugdafdeling als voor verschillende basisscholen in het Westerkwartier. Zou u of jij willen weten hoe een waterdiertjesexcursie in zijn werk gaat? Dat zal ik vertellen.

Wanneer een groep zich aanmeldt, bepalen we tijd en plaats en nodigen de groep uit om op de afgesproken tijd naar de afgesproken plaats te komen. Meestal zijn we met twee gidsen en vragen ook of de groep met begeleiders wil komen. Het is een hele belevenis, want de kinderen mogen wat ons betreft bijna letterlijk op de kop in de sloot of vijver gaan ‘vissen’ naar wat er aanwezig is. We nemen ook veel materiaal mee, zodat de beleving optimaal is. Het gaat o.a. om netjes, loepjes, zoekkaarten en bakjes waar de vangsten in kunnen worden bewaard. Eerst wordt er iets verteld over de waterdiertjes en waar de kinderen op moeten letten. Dat duurt meestal niet lang, want de ervaring leert dat kinderen aan de slag willen en dat is nu juist één van onze doelen. Kinderen moeten naar buiten om de natuur te ervaren. Een beetje kennis is daarbij uiteraard wel handig. Na de introductie is het puur genieten. De ah’s en de oh’s zijn vaak niet van de lucht. Eerst wordt er nog niet zo veel gevangen, maar gaandeweg komen er meer soorten tevoorschijn. Afhankelijk van het enthousiasme, zowel bij de kinderen als de begeleiders,

zijn we een tijd bezig. Wij als gidsen proberen de vangsten op naam te krijgen, maar ook de kinderen doen hun best met de zoekkaarten en boekjes die we hebben meegenomen. Na een bepaalde tijd verzamelen we de vangsten. Soms is het moeilijk om de kinderen bij elkaar te krijgen, want sommigen zijn wel erg fanatiek en willen doorgaan. De gevangen waterdiertjes worden verdeeld over enkele grotere bakken. Er zijn vijf bakken. Zo is er een bak voor kevers, één voor wantsen, één voor vissen, kikkers, slakken en salamanders, één voor minibeestjes en bloedzuigers en één voor haften, pissebedden, kokerjuffers en mijten. Meestal komen er in alle bakken beesten. Soms zijn er bijzondere vangsten zoals Amerikaanse zoetwaterkreeften of een vetje (visje). Dat is natuurlijk erg leuk. De vangsten worden besproken en er worden dan veel vragen gesteld. U begrijpt dat er veel beleving is. En nu hoor ik u denken: wat gebeurt er met de gevangen diertjes? Die worden uiteraard teruggezet in het water. Want we zijn natuurlijk wel natuurmensen. Zin om eens mee te doen met zo’n waterdiertjesevenement? Houd de kranten in de gaten of vraag aan je juf of meester. Die weet wel waar hij of zij kan vragen. Ik wens iedereen de komende tijd veel natuurbeleving. Dat kan het hele jaar door.

Herman Woltjer, voorzitter IVN Grootegast e.o